Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Mededelingen

Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van Willy Debilde, voorzitter van Lamme Guiche. Langs deze weg bieden het Bestuur van KAVVV onze deelneming aan, alsook in naam van de ganse KAVVV-familie.

CLUBVERANTWOORDELIJKEN

Nogmaals een artikel over de nieuwe posttarieven en de postbedeling.

Vandaag donderdag ontvingen wij de wedstrijdbladen waarvan de briefomslagen de poststempel van Brussel X hadden met de vermelding 18/02 (maandag) om 22uu. Wat wil zeggen dat wij de ontbrekende stukken (11 in totaal) ten vroegste op vrijdag zullen ontvangen met als resultaat een boete die te vermijden was.

Een goede raad: werk met priorzegels.

FORFAIT

Voor Poland Team en Nissan Essenbeek B wordt art.63 toegepast (3 maal ongewettigd forfait) en worden deze ploegen uit competitie genomen.

Voor Los Muchachos wordt art.99 toegepast en wordt deze ploeg uit competitie genomen.

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Graag kom ik nog eens terug op een item waarover ik het had in een vorige GOAL. Ik had toen vermeld dat wij graag zouden weten of er in onze clubs trainers, coaches of sportieve verantwoordelijken waren met een sportgerelateerd diploma of getuigschrift. Ik bedoel daarmee personen met een masters- of bachelorsdiploma (licentiaten of regenten) Lichamelijke Opleiding (L.O.) of een getuigschrift van de Vlaamse Trainersschool (V.T.S.), of het vroegere L.C.K. (Landelijke Commissie Kadervorming) of een diploma of brevet van een erkende Vlaamse sportfederatie van trainer, monitor of initiator in een bepaalde sporttak. Sport Vlaanderen hecht, terecht, veel belang aan een correcte sportieve begeleiding en omkadering van onze clubs en honoreert gekwalificeerde trainers of begeleiders met een hoge financiële waardering in ons subsidiedossier. Ook wij, uw Verbond, willen daartoe een duit in het zakje doen. Op de laatste Raad van Bestuur van onze overkoepelende sportfederatie KAVVV&FEDES werd daarom besloten om de kost van een lid met een sporttechnisch diploma of getuigschrift volledig ten onzen laste te nemen. Dit betekent dat de trainer en de sportbegeleider die beschikt over het vereiste diploma of getuigschrift vrijgesteld wordt van lidgeld + verzekeringskost en dat de federatie deze kost op zich neemt. Dit wil dus zeggen dat van de B-factuur die jullie ontvangen in de loop van het seizoen deze kost wordt afgetrokken en dat scheelt toch direct ongeveer 15 euro per persoon. Gelieve dus eens na te kijken bij jullie clubs en ons alle gegevens mede te delen: naam, geslacht, geboortedatum en adres alsmede de opgave van de kwalificatie en de gegevens van het VTS diploma. Ik hoop op een grote respons want deze personen zijn van het grootste belang ivm de subsidiering door Sport Vlaanderen.

Ik was verleden zaterdag in Asse op de Poreistampers voor hun wedstrijd tegen Flora Likert. Ik kon helaas maar 1 helft blijven maar dat was meer dan voldoende om te zien dat zij de verdiende kampioen zijn. Op alle vlakken waren zij sterker dan Flora Likert dat nochtans een goede ploeg heeft. De 3-0 bij de rust had eigenlijk meer moeten zijn en uiteindelijk werd het 4-0 waarna het kampioenenfeest kon losbarsten. Een solide verdediging, een sterk voetballend middenveld en snelle mannen vooraan en dit ondersteund door een dynamisch en modern bestuur. Deze club is een aanwinst voor ons Verbond en alhoewel het niveau in 2de veel hoger ligt dan in 3de zie ik ze volgend seizoen direct meedoen voor de prijzen. In 2A is VOK Jezus Eik nu zeker van de titel evenals FC Congo in 3A en FC Cité in 3C. Deze ploegen zijn sinds het begin van de competitie steeds mede aan de top geweest en verdienen deze titel dan ook ten volle. In 2B loopt Red Star Juniors uit St Genesius Rode verder uit en staat op een zucht van de promotie naar 1ste. Enkel in 1ste afdeling blijft er nog wat spanning alhoewel de laatste 2 gelijke spelen van De Sjoeters tegen de Dogs United en De Vissers zwaar gaan doorwegen. De wedstrijd van 9.3 tegen Dogs United lijkt te zijn ontaard in een ordinaire vechtpartij, gemeen gescheld en gedrag waarop de Sjoeters klacht hebben neergelegd. Deze zal behandeld worden op het eerstvolgende Onderzoekscomité.

Veel voetbalgenot, Albert Gryseels Voorzitter KAVVV VB/OV

EMAILBERICHTEN VIA ONZE WEBSITE !!!

De ploegen zijn te bereiken via mail door te klikken op de naam van de ploeg op onze website, onderaan de pagina staat het veld om de mails door te sturen, hierop staat een beveiliging ivm de wet op de privacy.

De mailadressen van de gebruikers worden niet getoond aan de ontvanger van het bericht, er verschijnt kavvv-ov-be, dus hierop is een no-reply.

Gelieve in het bericht jullie mailadres te vermelden, zodat de ontvanger hiervan gebruik kan maken indien hij dit wenst.

Alle mailadressen van onze aangesloten clubs zijn terug te vinden in de kalender.

OPGEPAST

Bobo kan zowel op een grasterrein of synthetisch terrein spelen (weersomstandigheden), gelieve voor beide aangepast schoeisel te voorzien.

OPGEPAST TERREIN.

FC Depot blijft het volledige seizoen zijn thuiswedstrijden spelen op het terrein van KV Zuun te St Pieters Leeuw.

VERANDERINGEN SECRETARIATEN

 • Hoke – De Winter Tony: emailadres – tonny.de.winter1@telenet.be
 • JB United - Steenhaut cedric: emailadres - cedjbunited@outlook.be
 • Tervuren Rangers: Smets Eric, Dreef 190, 3090 Overijse
 • Mailadres Jezus Eik: kris_dewaegenaere@hotmail.com
 • Mailadres Week Sport: jozef.tielemans49@gmail.com
 • Mailadres Lokomotiv Centrum A: secretariaat@lokomotiv.be
 • Junlge Boys: Van Bellinghen Pieter, Koninklijke Prinsstraat 10, 1050 Brussel.
 • Mailadres FC Stroppen: jeroen.danau@gmail.com
 • VK Polder: Derdelinckx Wim, Gentsestraat 160, 9500 Geraardsbergen

  0497 852 285 / wim.derdelinckx@hotmail.com

 • Sporting Corner: Vissers Michaël, rue de la Sucrerie 49, 4280 Trognee

  michael.vissers@outlook.com 0475/604 086

 • FC Congo: Vande Weghe Matthias, Dr Spitaelslaan 268, 1502 Lembeek.

  matthiasvd.w@icloud.com - 0493/51 39 82

 • CP Leeuw: Dedobbeleer Jente, Kerkstraat 15, 1670 Pepingen. 0471/23 28 00
 • NIEUWE UITRUSTING

  De Sjoeters A: trui - zwart / broek: zwart gele zijstreep.

  Gareel A: trui - oranje/zwart

  SV Tijl: trui - geel/zwart

  Bleuken Langevelde A: trui/broek - zwart

  Bleuken Langevelde B: trui/broek - rood

  Porbenspo: blauw/wit

  BELANGRIJKE REGLEMENTSAANPASSING.

  Art. 46 bis – In alle reeksen van derde afdeling, ook de veteranenreeks, wordt volgend systeem toegepast. Op het scheidsrechtersblad mogen 15 spelers ingeschreven worden. De 11 spelers op het veld mogen onbeperkt gewisseld worden, behalve de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Dan mag er enkel gewisseld worden in geval van blessure. De wissels gebeuren tijdens een stilstand van het spel en aan de middenlijn. De ploegafgevaardigde vraagt hiervoor de toelating aan de scheidsrechter.

  In de veteranenwedstrijd moeten er steeds minstens 6 veldspelers van 35 jaar of ouder op het veld staan. Indien er op het scheidsrechtersblad meer dan 4 spelers zijn ingeschreven van minder dan 35 jaar, moeten al deze spelers met een armband spelen. Deze armband moet van een opvallende kleur zijn en voldoende contrasteren met de kleur van de trui.

  SCHORSINGEN - HERHALING

  Langdurige schorsingen

 • VAN HOLDER Boris - 1206 - Safira - tot 16-05-2019
 • PRUDHOMME Steven - 28029 - Los Muchachos - tot 16-02-2020
 • DE PETTER Samuel - 27668 - Flora Likert - tot 2-11-2020
 • LEVENSLANGE SCHORSINGEN / 3 jaar

 • AL MOUSSAOUI HAMZA – 18611 - WEEK SPORT - tot 9-12-2019
 • AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT

  Reeds jaren besteedt KAVVV & FEDES vzw veel aandacht aan ethisch verantwoord sporten. Alle begeleiders ondertekenen het Ethisch Charter alvorens ze ingeschakeld worden in onze organisaties, aangesloten vechtsportclubs ondertekenen een gedragscode,...

  Net als elke sportfederatie heeft KAVVV & FEDES vzw een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dit meldpunt is een eerste aanspreekpunt waarbij clubs, sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag van verbale of fysieke aard, pestgedrag, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ...

  De aanspreekpersonen (API's) binnen KAVVV & FEDES vzw zijnDavy Van Bogaert (recreatieve competities en clubs) en Joost De Meyer (clubs, sportkampen, stages en andere, eigen organisaties). Davy en Joost zij de eerste opvang- en doorverwijspunten binnen de federatie. op basis van Interne procedures, reglementen en externe kanalen zoals ICES, worden meldingen gecapteerd en opgevolgd waarbij we steeds streven naar een duurzame oplossing van de gesignaleerde problemen.

  Je kan het aanspreekpunt bereiken via volgende kanalen:

  Via mail (op werkdagen gegarandeerd antwoord binnen de 24 uur):

 • Afdeling Oost (Davy): secretariaatkavvv@skynet.be
 • Afdeling West (Joost): clubs@kavvvfedes
 • Via telefoon:

 • Afdeling Oost (Davy); 03 239 99 05
 • Afdeling West (Joost); 050 35 13 05
 • Zijn bovenstaande kanalen niet wat je zoekt maar heb je toch nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag...kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

 • Neem contact op met de hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
 • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.
 • Voor kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraaatikerover.be. Jekan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
 • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.
 • SYNTHETISCHE TERREINEN

 • Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
 • Bouwvrienden
 • Cecilia United
 • Cite
 • Depot
 • Dogs United
 • Dynamo Wijndaal
 • Eendracht Vilvoorde
 • In Onzen Tijd
 • JB United
 • Los Muchachos
 • Opelboys
 • Penarroya
 • Petit St Guidon
 • Peutie 94
 • Pichichi
 • Poland Team
 • Porbenspo
 • Poreistampers
 • Pote Age Jette
 • Sporting Boys
 • Staff Team
 • Tervuren Rangers
 • Tref
 • Week Sport
 • Zuun United
 • Opgepast. Bobo kan zowel op een grasterrein of synthetisch terrein spelen, gelieve voor beide aangepast schoeisel te voorzien.
 • ONGEVALSAANGIFTEN

  De blanco ongevalsaangiften worden vanaf heden niet meer per post verzonden naar de clubs maar kunnen worden gedownload via onze website (rubriek verzekeringen).

  OPVRAGEN RIJKSREGISTERNUMMERS

  Elke sportfederatie wordt in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties verplicht van overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te beschikken.

  Wij vragen de clubs om onderstaande link zoveel mogelijk rond te sturen bij de aangesloten leden om zo eenvoudig mogelijk het rijksregisternummer te kunnen bekomen.

  Het invullen van uw rijksregisternummer via deze link duurt slechts enkele seconden.

  Ga dus snel op:http://registratie.kavvv.be/ zodat u op vereiste scherm terechtkomt: Vul uw gegevens in en klik op verzenden!

  Opgepast: bij nieuwe aansluitingen moet het rijksregisternummer ipv het identiteitsnummer ingevuld worden.

  OPROEP VOOR NIEUWE SCHEIDSRECHTERS

  Naar jaarlijkse gewoonte doen we een oproep naar de clubs toe voor het aanwerven van nieuwe scheidsrechters.

  Enkele refs stoppen, gezien hun leeftijd maar met spijt in het hart.

  Wij vragen dan ook aan de clubs om eens rond te kijken in hun midden, spelers die stoppen met voetballen kunnen altijd aan de slag als scheidsrechter. Aan onze huidige scheidsrechters vragen wij of er in hun vriendenkring geen kandidaten zijn zodat wij ook het volgende seizoen probleemloos kunnen starten.

  VERGOEDINGEN SCHEIDSRECHTERS

  Scheidsrechter - 30 euro

  Lijnrechter - 30 euro

  Bij afgelasting ter plaatse- 15 euro

  Gelegenheidsscheidsrechter - 15 euro

  Bij afgelasting door gelegenheidsscheidsrechter geen vergoeding