Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Mededelingen

BIJ ALGEMENE AFGELASTING - SCHORSINGEN

Alle schorsingen (rode en gele kaarten) gaan over naar de volgende speeldag.

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Sinds 2 weken ligt onze competitie stil. Het winterweer, sneeuw en ijzel, dooi en moddervelden maakten spelen onmogelijk op 26 januari en op 2 februari en vrij snel nam het Bestuur de beslissing om tot een algemene afgelasting te beslissen. In beide gevallen namen we de beslissing al op woensdag en donderdag zodat de clubs via de website en via mail al vroeg op de hoogte waren. We kregen trouwens van verschillende clubs dank toegestuurd voor de vroege communicatie zodat er tijdig door spelers en bestuursleden andere plannen konden gemaakt worden voor de zaterdag. Dit betekent natuurlijk ook dat er weinig nieuws te vertellen valt op het sportieve front. Enkele GOAL’s geleden schreef ik over de vereisten van het Vlaams Sportdecreet inzake subsidiering van onze federatie. Naast ledenaantal en kwaliteitseisen inzake communicatie, sportieve en administratieve begeleiding staat er ook een derde luik in: zachte en harde indicatoren inzake “goed bestuur”. Uiteraard zijn dat verplichtingen voor de federatie maar het betreft ook het management van onze clubs. Het is misschien een goed moment voor onze clubbestuurders om eens stil te staan bij de manier waarop hun club gerund wordt. Onder harde indicatoren “goed bestuur” vallen de maatregelen die genomen worden inzake transparantie, inzake democratie en inzake interne verantwoording en controle. Ik denk dat over deze 3 dimensies nog veel discussie kan gevoerd worden maar eveneens dat er nog veel werk aan de winkel is. Een deel van onze clubs zijn al overgestapt naar een vzw-statuut maar een meerderheid zijn feitelijke verenigingen en (over)leven dankzij de goodwill van enkele enthousiaste vrijwilligers, dikwijls niet van de jongsten, die de club besturen zoals zij denken de club te moeten besturen, meestal op goedbedoelde maar soms achterhaalde principes van het type “doen om goed te doen” en de regels qua administratie en financiën niet kennen. Bij de zachte indicatoren zijn een aantal factoren van grote waarde zoals concreet:
 • wordt er een jaarverslag opgemaakt
 • heeft de club een website en welke basisinformatie staat er op
 • hoe wordt het bestuur georganiseerd en hoe wordt dit bestuur geëvalueerd, hoe lang duren de mandaten, is er evenwicht in het bestuur…
 • hoe wordt de controle op de financiën verricht
 • hoe worden de risico’s ingeschat en beheerd
 • bestaan er klachtenprocedures
 • zijn er binnen de club comités opgericht die zich bezighouden met bepaalde facetten van het clubleven zoals feestcomité, beheer en onderhoud infrastructuur, sponsoring en financieel comité, sportcomité…
 • bestaat er een beleid of een gedragscode inzake doping, matchfixing, fraude…
 • U ziet: vragen genoeg en misschien voor velen een ver-van-mijn-bed show. In veel gevallen is men al tevreden als er zich al iemand wil bezighouden met een deel van het werk en ik ben realistisch genoeg om te weten dat hier tijd en vooral een mentaliteitswijziging nodig is maar als er al eens over nagedacht wordt en er op sommige punten initiatief genomen wordt zal mijn oproep voor iets nuttig geweest zijn. Het Vlaamse sportdecreet heeft op vele punten kritiek gekregen, volgens mij terecht waar het de recreatieve multisportfederaties benadeelt ten voordele van de unisportfederaties, maar anderzijds probeert het de organisatie van de sport, ook op het recreatieve niveau, te verbeteren en te professionaliseren. Dit kan op lagere termijn leiden tot meer kwaliteit bij onze clubs en in hun management en dat moet ook onze ambitie zijn. Ik stel vast dat verschillende van onze clubs in die richting beginnen te werken. De resultaten van een goed beleid vertalen zich meestal ook in een beter resultaat op het sportieve vlak, op het voetbalveld. En daar doen we het toch voor.

  Veel voetbalgenot,

  Albert Gryseels - Voorzitter KAVVV VB/OV

  EMAILBERICHTEN VIA ONZE WEBSITE !!!

  De ploegen zijn te bereiken via mail door te klikken op de naam van de ploeg op onze website, onderaan de pagina staat het veld om de mails door te sturen, hierop staat een beveiliging ivm de wet op de privacy.

  De mailadressen van de gebruikers worden niet getoond aan de ontvanger van het bericht, er verschijnt kavvv-ov-be, dus hierop is een no-reply.

  Gelieve in het bericht jullie mailadres te vermelden, zodat de ontvanger hiervan gebruik kan maken indien hij dit wenst.

  Alle mailadressen van onze aangesloten clubs zijn terug te vinden in de kalender.

  OPGEPAST

  Bobo kan zowel op een grasterrein of synthetisch terrein spelen (weersomstandigheden), gelieve voor beide aangepast schoeisel te voorzien.

  OPGEPAST TERREIN.

  FC Depot blijft het volledige seizoen zijn thuiswedstrijden spelen op het terrein van KV Zuun te St Pieters Leeuw.

  VERANDERINGEN SECRETARIATEN

 • Hoke – De Winter Tony: emailadres – tonny.de.winter1@telenet.be
 • JB United - Steenhaut cedric: emailadres - cedjbunited@outlook.be
 • Tervuren Rangers: Smets Eric, Dreef 190, 3090 Overijse
 • Mailadres Jezus Eik: kris_dewaegenaere@hotmail.com
 • Mailadres Week Sport: jozef.tielemans49@gmail.com
 • Mailadres Lokomotiv Centrum A: secretariaat@lokomotiv.be
 • Junlge Boys: Van Bellinghen Pieter, Koninklijke Prinsstraat 10, 1050 Brussel.
 • Mailadres FC Stroppen: jeroen.danau@gmail.com
 • VK Polder: Derdelinckx Wim, Gentsestraat 160, 9500 Geraardsbergen

  0497 852 285 / wim.derdelinckx@hotmail.com

 • Sporting Corner: Vissers Michaël, rue de la Sucrerie 49, 4280 Trognee

  michael.vissers@outlook.com 0475/604 086

 • FC Congo: Vande Weghe Matthias, Dr Spitaelslaan 268, 1502 Lembeek.

  matthiasvd.w@icloud.com - 0493/51 39 82

 • CP Leeuw: Dedobbeleer Jente, Kerkstraat 15, 1670 Pepingen. 0471/23 28 00
 • NIEUWE UITRUSTING

  De Sjoeters A: trui - zwart / broek: zwart gele zijstreep.

  Gareel A: trui - oranje/zwart

  SV Tijl: trui - geel/zwart

  Bleuken Langevelde A: trui/broek - zwart

  Bleuken Langevelde B: trui/broek - rood

  BELANGRIJKE REGLEMENTSAANPASSING.

  Art. 46 bis – In alle reeksen van derde afdeling, ook de veteranenreeks, wordt volgend systeem toegepast. Op het scheidsrechtersblad mogen 15 spelers ingeschreven worden. De 11 spelers op het veld mogen onbeperkt gewisseld worden, behalve de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Dan mag er enkel gewisseld worden in geval van blessure. De wissels gebeuren tijdens een stilstand van het spel en aan de middenlijn. De ploegafgevaardigde vraagt hiervoor de toelating aan de scheidsrechter.

  In de veteranenwedstrijd moeten er steeds minstens 6 veldspelers van 35 jaar of ouder op het veld staan. Indien er op het scheidsrechtersblad meer dan 4 spelers zijn ingeschreven van minder dan 35 jaar, moeten al deze spelers met een armband spelen. Deze armband moet van een opvallende kleur zijn en voldoende contrasteren met de kleur van de trui.

  SCHORSINGEN - HERHALING

  Langdurige schorsingen

 • VAN HOLDER Boris - 1206 - Safira - tot 16-05-2019
 • PRUDHOMME Steven - 28029 - Los Muchachos - tot 16-02-2020
 • DE PETTER Samuel - 27668 - Flora Likert - tot 2-11-2020
 • LEVENSLANGE SCHORSINGEN / 3 jaar

 • AL MOUSSAOUI HAMZA – 18611 - WEEK SPORT - tot 9-12-2019
 • AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT

  Reeds jaren besteedt KAVVV & FEDES vzw veel aandacht aan ethisch verantwoord sporten. Alle begeleiders ondertekenen het Ethisch Charter alvorens ze ingeschakeld worden in onze organisaties, aangesloten vechtsportclubs ondertekenen een gedragscode,...

  Net als elke sportfederatie heeft KAVVV & FEDES vzw een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dit meldpunt is een eerste aanspreekpunt waarbij clubs, sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag van verbale of fysieke aard, pestgedrag, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ...

  De aanspreekpersonen (API's) binnen KAVVV & FEDES vzw zijnDavy Van Bogaert (recreatieve competities en clubs) en Joost De Meyer (clubs, sportkampen, stages en andere, eigen organisaties). Davy en Joost zij de eerste opvang- en doorverwijspunten binnen de federatie. op basis van Interne procedures, reglementen en externe kanalen zoals ICES, worden meldingen gecapteerd en opgevolgd waarbij we steeds streven naar een duurzame oplossing van de gesignaleerde problemen.

  Je kan het aanspreekpunt bereiken via volgende kanalen:

  Via mail (op werkdagen gegarandeerd antwoord binnen de 24 uur):

 • Afdeling Oost (Davy): secretariaatkavvv@skynet.be
 • Afdeling West (Joost): clubs@kavvvfedes
 • Via telefoon:

 • Afdeling Oost (Davy); 03 239 99 05
 • Afdeling West (Joost); 050 35 13 05
 • Zijn bovenstaande kanalen niet wat je zoekt maar heb je toch nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag...kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

 • Neem contact op met de hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
 • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.
 • Voor kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraaatikerover.be. Jekan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
 • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.
 • SYNTHETISCHE TERREINEN

 • Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
 • Bouwvrienden
 • Cecilia United
 • Cite
 • Depot
 • Dogs United
 • Dynamo Wijndaal
 • Eendracht Vilvoorde
 • In Onzen Tijd
 • JB United
 • Los Muchachos
 • Opelboys
 • Penarroya
 • Petit St Guidon
 • Peutie 94
 • Pichichi
 • Poland Team
 • Porbenspo
 • Poreistampers
 • Pote Age Jette
 • Sporting Boys
 • Staff Team
 • Tervuren Rangers
 • Tref
 • Week Sport
 • Zuun United
 • Opgepast. Bobo kan zowel op een grasterrein of synthetisch terrein spelen, gelieve voor beide aangepast schoeisel te voorzien.
 • ONGEVALSAANGIFTEN

  De blanco ongevalsaangiften worden vanaf heden niet meer per post verzonden naar de clubs maar kunnen worden gedownload via onze website (rubriek verzekeringen).

  OPVRAGEN RIJKSREGISTERNUMMERS

  Elke sportfederatie wordt in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties verplicht van overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te beschikken.

  Wij vragen de clubs om onderstaande link zoveel mogelijk rond te sturen bij de aangesloten leden om zo eenvoudig mogelijk het rijksregisternummer te kunnen bekomen.

  Het invullen van uw rijksregisternummer via deze link duurt slechts enkele seconden.

  Ga dus snel op:http://registratie.kavvv.be/ zodat u op vereiste scherm terechtkomt: Vul uw gegevens in en klik op verzenden!

  Opgepast: bij nieuwe aansluitingen moet het rijksregisternummer ipv het identiteitsnummer ingevuld worden.

  OPROEP VOOR NIEUWE SCHEIDSRECHTERS

  Naar jaarlijkse gewoonte doen we een oproep naar de clubs toe voor het aanwerven van nieuwe scheidsrechters.

  Enkele refs stoppen, gezien hun leeftijd maar met spijt in het hart.

  Wij vragen dan ook aan de clubs om eens rond te kijken in hun midden, spelers die stoppen met voetballen kunnen altijd aan de slag als scheidsrechter. Aan onze huidige scheidsrechters vragen wij of er in hun vriendenkring geen kandidaten zijn zodat wij ook het volgende seizoen probleemloos kunnen starten.

  VERGOEDINGEN SCHEIDSRECHTERS

  Scheidsrechter - 30 euro

  Lijnrechter - 30 euro

  Bij afgelasting ter plaatse- 15 euro

  Gelegenheidsscheidsrechter - 15 euro

  Bij afgelasting door gelegenheidsscheidsrechter geen vergoeding