Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Mededelingen

OVERLIJDENSBERICHT

Wij ontvingen het droevige bericht van het plotse overlijden van Noé Joël, penningmeester en afgevaardigde van In Onzen Tijd.

Het Afdelingsbestuur wenst zijn diep medeleven te betuigen, ook in naam van de KAVVV-familie.

ONDERZOEKSCOMITE

Het volgende Onderzoekscomité zal plaats vinden op 26/03/2018 om 19u30.

KALENDER

Alle secretarissen kregen op 14/03/2018, via mail, de definitieve kalender voor de komende speeldagen. Deze is ook terug te vinden op onze website in de rubriek SPEELDAG. Willen jullie even kijken of jullie pleinen op de voorgestelde data vrij zijn.

Bij problemen met de data gelieve contact op te nemen, via mail, met onze kalendermaker Rudi Meersman. Dit uiterlijke op de zondag voor de geplande speeldag. Voor de wedstrijden van 2/04/2018, graag uiterlijk op de dinsdag voor de geplande wedstrijden.

Wij rekenen op jullie medewerking.

AANSPREEKPUNT INTEGRITEIT

Reeds jaren besteedt KAVVV & FEDES vzw veel aandacht aan ethisch verantwoord sporten. Alle begeleiders ondertekenen het Ethisch Charter alvorens ze ingeschakeld worden in onze organisaties, aangesloten vechtsportclubs ondertekenen een gedragscode,...

Net als elke sportfederatie heeft KAVVV & FEDES vzw een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dit meldpunt is een eerste aanspreekpunt waarbij clubs, sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met vragen, vermoedens of klachten over grensoverschrijdend gedrag van verbale of fysieke aard, pestgedrag, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, ...

De aanspreekpersonen (API's) binnen KAVVV & FEDES vzw zijnDavy Van Bogaert (recreatieve competities en clubs) en Joost De Meyer (clubs, sportkampen, stages en andere, eigen organisaties). Davy en Joost zij de eerste opvang- en doorverwijspunten binnen de federatie. op basis van Interne procedures, reglementen en externe kanalen zoals ICES, worden meldingen gecapteerd en opgevolgd waarbij we steeds streven naar een duurzame oplossing van de gesignaleerde problemen.

Je kan het aanspreekpunt bereiken via volgende kanalen:

Via mail (op werkdagen gegarandeerd antwoord binnen de 24 uur):

 • Afdeling Oost (Davy): secretariaatkavvv@skynet.be
 • Afdeling West (Joost): clubs@kavvvfedes
 • Via telefoon:

 • Afdeling Oost (Davy); 03 239 99 05
 • Afdeling West (Joost); 050 35 13 05
 • Zijn bovenstaande kanalen niet wat je zoekt maar heb je toch nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag...kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

 • Neem contact op met de hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
 • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.
 • Voor kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraaatikerover.be. Jekan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
 • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) op het nummer 106, 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.
 • OPROEP VOOR DE TERREINAFGEVAARDIGDEN

  Gelieve na het beëindigen van de wedstrijd het blad grondig na te kijken. Indien er na het tekenen van het wedstrijdblad opmerkingen zijn ivm de notities worden deze niet aanvaard. De handtekening verklaart dat alles gelezen is en men akkoord is met alles wat hier op vermeld staat.

  KAMPIOENENVIERING SEIZOEN 2017-2018

  Deze zal plaats vinden op donderdag 17/05/2018 om 20u in zaal den Horink, Noorderlaan te Zellik.

  AAN ALLE LEDEN VAN DE KAVVV

  Na enkele vragen ivm de schorsingen gele kaarten en beslissingen van het Onderzoekscomité (die volgens hen niet meer terug te vinden zijn op onze website), willen wij er iedereen attent op maken dat alle info te consulteren is in de rubriek Goal op onze site.

  ALGEMENE AFGELASTINGEN.

 • Bij algemene afgelastingen verschijnen die onmiddellijk op onze website www.kavvv-vb-ov.be
 • Alle secretarissen en scheidsrechters worden verwittigd per email.
 • Bij slechte en onzekere weersomstandigheden zal er op zaterdag om 10 uur ten laatste een definitieve beslissing genomen worden en die zal verschijnen op de website
 • Bij algemene afgelasting worden de schorsingen voorzien voor die dag verschoven naar de volgende speeldag.
 • Bij afgelastingen ter plaatse worden de schorsingen voorzien voor die dag, beschouwd als uitgevoerd.
 • Bij eventuele twijfel i.v.m. schorsingen, gelieve contact op te nemen met de heer Gaston Van Oycke – Tel.:054-41-25-17
 • WOORDJE VAN DE VOORZITTER

  Enkele weken geleden verweet een clubvoorzitter het Onderzoekscomité partijdigheid en vooringenomenheid tot zelfs achterkamerpolitiek om zijn club te treffen. Ik was er even niet goed van, te meer ik op de betreffende vergadering van het O.C. aanwezig was. Als voorzitter kan ik de zittingen bijwonen, zonder stemrecht. Ik ben dus goed geplaatst om de neutraliteit te beoordelen. De betrokken speler gaf zelfs toe dat hij de zware fout had begaan, dus kende het O.C. de straf toe die is voorzien in de strafbepalingen, met inachtneming van de verzachtende omstandigheid dat de speler zo fair was de fout toe te geven. Ik stel vast dat, zoals in de dagelijkse maatschappij en ook in de sport, het respect voor de instellingen verder en verder afkalft. Ik weet nochtans wat de voorzitter en de leden van het Onderzoekscomité er elke 14 dagen, onbezoldigd en in eer en geweten, voor doen. Het was een totaal onterechte beschuldiging die zij niet verdienen. Dit moest me toch even van het hart.

  We zijn reeds volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Zoals jullie weten werd enkele jaren geleden, in de veteranenreeks, het principe ingevoerd van het onbeperkt wisselen van de 15 spelers op het wedstrijdblad. Zie artikel 46 bis van ons reglement. Dat systeem is ondertussen tot eenieders tevredenheid volledig ingeburgerd. Naast de fysieke en sportieve positieve evaluatie geeft het alle spelers van de ploeg de kans om deel te nemen aan de competitie. Het Bestuur heeft nu beslist om dit systeem uit te breiden naar alle ploegen in derde afdeling. Voor alle duidelijkheid: niet in eerste en tweede afdeling. Wij zijn er van overtuigd dat deze ingreep een positieve invloed zal hebben op onze ploegen uit derde afdeling. We zullen er ter gelegenheid van de kampioenenviering van 17 mei en de Algemene Vergadering op 10 augustus (noteer deze datum nu reeds in je agenda) uitgebreid op terugkomen.

  Ik was verleden weekend op de Grimbergse derby tussen Tijl en Lokomotiv A en zakte daarna af naar Sp.Tange tegen Porbenspo. Interessante wedstrijden omdat Tijl en Porbenspo beiden in de running zijn voor de titel in 3C, samen met Duvelhoek (winst op Ons Huis) dat 4 punten voorligt en ZSV Overijse dat 2 punten liet liggen op Cité. Tijl en Porbenspo klaarden de klus met respectievelijk 4-1 en 0-2. Hun grotere motivatie en hun technisch aanvallend overwicht maakten het verschil.

  Dit weekend was ik, in de barre koude, aanwezig op Duvelshoek-Borneo. Het jonge Duvelshoek klaarde de klus en won met 5-1 na een goede wedstrijd. Bespeurde ik toch een beetje “kampioenenstress”? Zij behouden hun 4 punten voorsprong. Het blijft superspannend in 3C en er zijn nog 12 punten te verdienen.

  Toevallig kwam ik op Tijl de gewezen sportschepen, de huidige sportschepen en de voorzitter van de sportraad tegen. We maakten, samen met de bestuursleden, gebruik van de gelegenheid om de problematiek van de beschikbare voetbalvelden in Grimbergen ter sprake te brengen. Tijl voor de 4de keer in 5 jaar, en ook Lokomotiv voor de 3de keer, moeten volgend seizoen verhuizen en ze weten nog niet naar waar. De politiek verantwoordelijken hebben beloofd voor een oplossing op korte termijn en zelfs voor een oplossing op lange termijn te zorgen voor alle liefhebbersploegen in het Grimbergse. We zullen hen er tijdig aan herinneren. De gemeenteraadsverkiezingen hebben plaats op 14 oktober 2018.

  Veel voetbalgenot,

  Albert Gryseels

  EMAILBERICHTEN VIA ONZE WEBSITE !!!

  De ploegen zijn te bereiken via mail door te klikken op de naam van de ploeg op onze website, onderaan de pagina staat het veld om de mails door te sturen, hierop staat een beveiliging ivm de wet op de privacy.

  De mailadressen van de gebruikers worden niet getoond aan de ontvanger van het bericht, er verschijnt kavvv-ov-be, dus hierop is een no-reply.

  Gelieve in het bericht jullie mailadres te vermelden, zodat de ontvanger hiervan gebruik kan maken indien hij dit wenst.

  Alle mailadressen van onze aangesloten clubs zijn terug te vinden in de kalender.

  WIJZIGINGEN INLICHTINGEN VOETBALKALENDER

 • Peutie 94 speelt op een synthetisch terrein
 • Peutie 1801: trui-zwart
 • Opelboys: synthetisch terrein
 • Petit St Guidon - secretariaat - nieuw mailadres: melyassini@outlook.com
 • Staff Team: nieuw secretariaat: Mathias Hibert, Laarheidestraat 237, 1650 Beersel. 0491/359 173 - mathiashibert@hotmail.com
 • TREF: nieuw adres secretaris - Steverlinck Simon, J.De Geerstraat 1, 1083 Brussel
 • LOKOMOTIV CENTRUM B: Trui: blauw/witte mouwen - Broek: blauw
 • JEZUS EIK: nieuw secretariaat - Kris Dewaegenaere, Watertorenstraat 30, 1560 Hoeilaart 0476/495163 - kris.dewaegenaere@hotmail.com
 • NIEUW VERKEERSREGLEMENT VOETBALTERREIN FC POTE AGE JETTE

  Vanaf heden is de volledige omgeving van terrein Heymbosch, Jette betalend parkeren en dit kan enkel via bankkaart (cachgeld is wordt niet aanvaard in de parkeerautomaten).

  Parkeerwachters doen op regelmatige basis controles, ook op zaterdag.

  SYNTHETISCHE TERREINEN

 • Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
 • Brussels United
 • Cecilia United
 • Cite
 • Dogs United
 • Dynamo Wijndaal
 • Eendracht Vilvoorde
 • In Onzen Tijd
 • JB United
 • Los Muchachos
 • Opelboys
 • Penarroya
 • Petit St Guidon
 • Peutie 94
 • Pichichi
 • Poland Team
 • Porbenspo
 • Pote Age Jette
 • Sporting Boys
 • Staff Team
 • Tervuren Rangers
 • Tref
 • Week Sport
 • De thuiswedstrijden van VK DILBEEK kunnen doorgaan op zowel synthetisch veld als grasveld. (Volgens beschikbaarheid van de velden van Dilbeek) De tegenstrevers moeten er zich dan op voorzien om het gepaste schoeisel voor beide terreinen bij te hebben.
 • ONGEVALSAANGIFTEN

  De blanco ongevalsaangiften worden vanaf heden niet meer per post verzonden naar de clubs maar kunnen worden gedownload via onze website (rubriek verzekeringen).

  LANGDURIGE SCHORSINGEN

  LEVENSLANGE SCHORSINGEN

  minimum 3 JAAR

  ENNIYA SAID-18614-WEEK SPORT-4/11/2019

  AL MOUSSAOUI HAMZA-18611-WEEK SPORT-9/12/2019

  OPVRAGEN RIJKSREGISTERNUMMERS

  Elke sportfederatie wordt in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties verplicht van overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te beschikken.

  Wij vragen de clubs om onderstaande link zoveel mogelijk rond te sturen bij de aangesloten leden om zo eenvoudig mogelijk het rijksregisternummer te kunnen bekomen.

  Het invullen van uw rijksregisternummer via deze link duurt slechts enkele seconden.

  Ga dus snel op:http://registratie.kavvv.be/ zodat u op vereiste scherm terechtkomt: Vul uw gegevens in en klik op verzenden!

  Opgepast: bij nieuwe aansluitingen moet het rijksregisternummer ipv het identiteitsnummer ingevuld worden.

  OPROEP VOOR NIEUWE SCHEIDSRECHTERS

  Naar jaarlijkse gewoonte doen we een oproep naar de clubs toe voor het aanwerven van nieuwe scheidsrechters.

  Enkele refs stoppen, gezien hun leeftijd maar met spijt in het hart.

  Wij vragen dan ook aan de clubs om eens rond te kijken in hun midden, spelers die stoppen met voetballen kunnen altijd aan de slag als scheidsrechter. Aan onze huidige scheidsrechters vragen wij of er in hun vriendenkring geen kandidaten zijn zodat wij ook het volgende seizoen probleemloos kunnen starten.

  VERGOEDINGEN SCHEIDSRECHTERS

  Scheidsrechter - 30 euro

  Lijnrechter - 30 euro

  Bij afgelasting ter plaatse- 15 euro

  Gelegenheidsscheidsrechter - 15 euro

  Bij afgelasting door gelegenheidsscheidsrechter geen vergoeding