Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Toespraak Albert Gryseels, voorzitter KAVVV-VB/OV op de kampioenenviering van 27.5.2016 in zaal Den Horinck te Zellik.

Beste kampioenen, vice-kampioenen en laureaten van de fair-playprijs,

Beste genodigden,

Beste voetbalvrienden,

Hartelijk welkom op onze 57ste kampioenenviering.

Het verheugt me, ieder jaar weer opnieuw, om jullie, die zo talrijk zijn opgekomen te mogen begroeten op deze perfecte afsluiter van een voor jullie perfect seizoen.

Het liefhebbersvoetbal floreert nog steeds in Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Sommige ploegen hebben het weliswaar soms wat moeilijker dan anderen om ‘s zaterdags een competitieve ploeg op te stellen maar in het algemeen worden de goed gestructureerde clubs die op een sterke bestuursploeg en enthousiaste vrijwilligers kunnen rekenen steeds maar sterker en dat vertaalt zich uiteraard in resultaten.

Ik bedoel daarmee dat de best bestuurde en de hardst werkende clubs hier vanavond zeer sterk zijn vertegenwoordigd. In Brugge noemen ze dat “No pain, no gain. Ik hoop dat ze het gehoord hebben in Anderlecht. Maar dit even terzijde.

Ik wil ook graag de gemeente Asse bedanken voor hun medewerking aan onze organisaties, met name de bereidwilligheid om over deze zaal te mogen beschikken evenals op de bereidwilligheid van het politiecorps.

Ik heb het genoegen hier vanavond Rik De Baardemaeker, schepen van sport te Asse te mogen begroeten.

We vragen hem graag straks mee op het podium om een beker te overhandigen aan de laureaten uit Asse.

Het hoofdbestuur van ons verbond, het KAVVV, is eveneens aanwezig en ik begroet hartelijk onze nationale penningmeester Eddy Elst, nationaal secretaris Mon De Koninck en lid van de raad van bestuur Luc Bastenie, tevens voorzitter van de atletiekafdeling. Graag een applaus voor onze genodigden.

Uiteraard kan ik deze kampioenenviering niet beginnen zonder een woordje van dank aan mijn bestuur.

Algemeen secretaris Gaston Van Oycke en zijn Daisy staan al een eeuwigheid garant voor een vlekkeloze en perfect georganiseerde competitie. Hij duidt de scheidsrechters aan en beheert de gele en de rode kaarten. Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor een zeer overzichtelijke en door jullie enorm geraadpleegde website. Als je dan bedenkt dat er deze competitie 1028 wedstrijden werden gespeeld en er dus 1028 keer een scheidsrechter moest worden aangeduid en dat slechts een tiental wedstrijden zijn doorgegaan zonder arbiter dan hebben jullie een klein idee van het titanenwerk van Gaston en Daisy. Een daverend applaus is hier wel op zijn plaats.

Binnenkort zal onze ondervoorzitter Roger Bogemans weer de handen vol hebben met de nieuwe aansluitingen, de medische attesten, de transfers, de afschrijvingen …

Een grote dank ook aan onze penningmeester Rudi Meersman. Jullie beseffen minder welk werk er achter de schermen wordt geleverd en de mensen van Cristal Boys weten dat maar al te goed: bij Rudi kun je er zeker van zijn dat de rekeningen tot op de laatste eurocent kloppen. Naar buiten is hij echter meer zichtbaar als de kalenderman.

De jaarlijkse puzzel is ieder jaar steeds maar complexer en toch slaagt hij er steeds in het onmogelijke mogelijk te maken en dit tot grote tevredenheid van alle clubs. Ik houd er aan alle clubs te bedanken voor hun spontane wedewerking , hun goodwill hun gezonde verstand en hun begrip voor soms moeilijke situaties zodat we er steeds zijn vrij vlot zijn uitgeraakt.

Bestuurslid Philemon De Hauwere is ook al vele jaren een bekend gezicht op onze velden, als bestuurslid en lid van het Onderzoekscomité, als controleur en bij de verzending van ons infoblad GOAL dat nu al jaren halfmaandelijks verschijnt en , naast onze website die steeds meer en meer wordt geraadpleegd, een grote rol speelt in onze communicatie.

Ik verwelkom ook graag onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck die straks mee het podium opkomt om de bekers die zijn naam dragen mee uit te delen. We willen daarmee ons respect betuigen voor zijn jarenlange inzet voor het liefhebbersvoetbal en ons Verbond.

Een woordje ook van dank aan onze goede vriend Jan De Troch voor zijn aandeel in deze kampioenenviering en voor zovele zaken, artikels schrijven over jarige clubs, presentaties en zoveel dingen meer. Ook de presentatie van vanavond wordt zoals vele jaren door hem verzorgd.

Zo dadelijk start de ceremonie protocollaire maar eerst wens ik nog eens terug te komen op de voorbije competitie.

Het is een vrij goed seizoen geworden met weinig incidenten. We zullen er alles blijven aan doen om elementen die niet thuis horen in het liefhebbersvoetbal er uit te gooien, en dat kunnen evengoed spelers als clubs zijn. We hebben een lijn getrokken en daar wijken we niet meer van af.

Zoals ik al zei werden er het afgelopen seizoen 1028 wedstrijden gespeeld. Daarin werden 1770 gele kaarten getrokken en 111 rode kaarten.

Ter vergelijking: in seizoen 2013-14 waren er dat nog 2382 gele en140 rode. Vorig seizoen waren dat er 1312 gele kaarten en 124 rode kaarten. Dus dit jaar terug wat meer gele kaarten en een verdere vermindering van de rode kaarten.

Sportief was 2015-2016 een goed jaar.

In de 1028 wedstrijden werden 4483 doelpunten gescoord wat een gemiddelde betekent van 4,3 doelpunten per wedstrijd.

Verleden jaar was dat gemiddeld 3,7 doelpunten per wedstrijd en twee seizoenen geleden bedroeg het gemiddelde 4 doelpunten per wedstrijd.

Er wordt dus meer gescoord op onze velden.

Topscorers bij onze ploegen zijn op plaats 3 Pote Age A met 86 doelpunten, een mooie tweede is Dilbeek met 102 doelpunten maar overtuigende winnaars in deze categorie zijn de Dogs United met 133 doelpunten. Een uitzonderlijk getal in het moderne liefhebbersvoetbal.

Hiermee profileren zij zich direct als grote favorieten in 2de afdeling volgend seizoen. De beste verdedigingen, en dat is toch ook een belangrijk onderdeel in het voetbal, zijn op de tweede plaats met 3 ploegen: Pote Age A, de Leeuwerik en de veteranen van JB United met slechts 18 tegendoelpunten maar ook hier is met overtuiging de beste verdediging deze van Dogs United met slechts 9 tegentreffers.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we deze ploegen straks terugzien op het podium.

De inschrijvingen voor het volgende seizoen lopen nu vlot binnen, dat moet ook voor 31 mei maar ik doe toch een oproep aan alle secretarissen om er deze dagen volop werk van te maken zodat we kunnen beginnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ik nodig jullie dan ook al graag uit op onze Algemene Vergadering op vrijdag 12 augustus in deze zaal.

Ik geef graag het woord terug aan Jan De Troch voor het verdere verloop van deze viering.

Ik dank u.