Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Algemene afgelasting tot 25/04/2020!

Verzekering

 • De ongevalaangifte moet binnen de kortste termijn worden opgestuurd naar het

  Algemeen KAVVV secretariaat, t.a.v. Davy Van Bogaert, op het adres:

  Boomgaardstraat 22 bus 16 te 2600 Berchem.

  Tel.03/239.99.05 – GSM: 0476/676.385

  E-mail: secretariaatkavvv@skynet.be

  Deze aangifte moet volledig ingevuld worden of vergezeld zijn van een doktersattest. Het Secretariaat stuurt de ongevalaangifte na controle van de gegevens van het slachtoffer door naar Ethias.

 • Van zodra Ethias in het bezit is van de ongevalaangifte, ontvangt het slachtoffer een speciaal formulier dat u na vereffening van de medische, farmaceutische en eventuele hospitalisatiekosten samen met deze documenten aan uw ziekenfonds dient voor te leggen.
 • Dit formulier wordt vervolgens ingevuld door uw ziekenfonds en moet aan Ethias worden teruggezonden vergezeld van de volgende documenten:

  • ofwel een genezingsattest;
  • ofwel een verlengingsattest;

  en niet vergeten de gewenste betalingswijze te vermelden.

 • Ethias doet dan het nodige om de vergoeding te betalen.
 • Adres: Ethias - Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt.

Blanco ongevalformulier

Steeds versturen naar KAVVV-Secretariaat

tav Van Bogaert Davy - Boomgaardstraat 22/16 - 2600 Berchem

ongevalformulier download