Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
REGLEMENT 2018-2019 - maandag 05 oktober 2020

REGLEMENTEN AFDELING  K.A.V.V.V. Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen (seizoen 2020-2021)

Klik hier voor het reglement seizoen 20-21 (v200721).

 

Addendum bij het Reglement seizoen 20-21 (v200721)

Volgende artikels werden toegevoegd of aangepast en vervangen de artikels van het bestaande reglement seizoen 20-21 (v200721). Deze artikels gaan in voege bij publicatie. Bij aanpassing van een bestaand artikel wordt de verandering in het vet gedrukt.

 

Artikel 130 (publicatie 2020-10-05)

Wordt geschorst van 2 tot 4 officiële wedstrijden, de speler die zich schuldig maakt aan scheldwoorden, beledigende uitdrukkingen, misplaatste gebaren, uitdagende houding tegenover een tegenspeler of andere.

 

Artikel 21/F (publicatie 2020-10-05)

Een lid (speler/bestuurslid) van een club is aangesloten en speelgerechtigd vanaf de datum die vermeld is in de bevestigingsmail van aansluiting aan de secretaris, en vanaf men het lid kan digitaal selecteren bij het opmaken van het wedstrijdblad op onze website. In alle andere gevallen is hij NIET aangesloten. Indien het lid, dat niet in orde is met de hierboven aangehaalde informatie, toch deelneemt aan een wedstrijd of met een officiële functie genoteerd wordt op het wedstrijdblad zal hij beschouwd worden als een niet speelgerechtigde speler die aan de wedstrijd deelneemt en/of een niet aangesloten bestuurslid die met een officiële functie genoteerd staat op het wedstrijdblad. De club zal hiervoor van ambtswege een forfait bekomen (boete van € 75). Betrokken club zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Indien het een speler betreft zal speler in kwestie een bijkomende schorsing krijgen de eerstvolgende officiële wedstrijd van zodra hij speelgerechtigd is.