Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
Woordje Voorzitter - maandag 29 juni 2020

  Albert Gryseels, Voorzitter KAVVV VB&OV

2020-06-28

We staan aan de vooravond van de vakantiemaanden, maar nog volop in de strijd tegen COVID-19 wat men ook moge beweren. Het begin van de Coronacrisis ligt ondertussen 4 maanden achter ons. 4 maanden die ons leven fundamenteel veranderd hebben zowel op fysisch als psychisch vlak, zowel op sociaal als op economisch vlak. Onze omgangsvormen zijn op die korte periode totaal anders geworden. Het economische en financiële gevolg van deze crisis wordt stilaan duidelijk en heeft voor velen, ook van ons, een periode van onzekerheid en angst voor de toekomst meegebracht. Ook voor onze clubs laten de gevolgen zich voelen. De weinige sponsors, dikwijls plaatselijke cafés of restaurants en winkels, hebben moeilijke tijden achter de rug met alle gevolgen van dien. Het maakt er de situatie van onze clubs niet gemakkelijker op. Als steuntje in de rug denken we er aan een korting toe te kennen aan onze clubs. Ten slotte werd de competitie enkele weken vroeger dan normaal stopgezet en we zijn echt bezorgd om het welzijn van onze leden en clubs. We zijn op dit ogenblijk aan het overleggen op het niveau van de Raad van Bestuur van de overkoepelende federatie KAVVV&FEDES welke kortingen kunnen toegekend worden om in mindering gebracht te worden op de jaarlijkse factuur.

Toch zijn er ook positieve kanten aan het verhaal. Het gevoel van solidariteit en de wil om er, ondanks alles, toch het beste van te maken. Plots zijn kleine probleempjes futiliteiten in het grotere geheel. Jullie afdelingsbestuur hoopt dat jullie deze periode goed en gezond zijn doorgekomen. We leven ook mee met hen die in deze crisis familie, misschien zelfs een ouder, of een vriend hebben verloren.

We hebben ook niet stilgezeten en we ontdekten ook de voordelen van het vergaderen per videocall. Sinds onze laatste bestuursvergadering op 9 maart 2020, ook onze laatste fysieke bijeenkomst, maar talloze telefoons en videoconferences later kunnen we met fierheid terugblikken op ons parcours. Onder de leiding van onze uitstekende stuurgroep, met name Daisy Bogo en Jean Timmermans, kunnen we vandaag vaststellen dat het nieuwe digitale beheerssysteem met o.a. elektronische inschrijving voor clubs, aansluiting van spelers, de aanpassing van de reglementen, en nog zovele andere zaken… door al onze clubs schijnbaar moeiteloos werd toegepast. Onze grootste appreciatie daarvoor.

Zoals u misschien wel weet hebben we de implementatie van dit nieuwe systeem voor 200% kunnen rekenen op onze vrienden-collega’s van de afdeling Voetbal Antwerpen. Hun inbreng en bijstand waren voor ons van kapitaal belang. Hun voorzitter, Tom Horemans en hun kalenderverantwoordelijke Marc Van Riel mogen rekenen op bijzondere dank.

Dit brengt ons bij de huidige situatie. Er schreven zich 94 ploegen in voor de competitie 2020-2021. Dit is het zelfde aantal als vorig seizoen. “Penerroya” uit Vilvoorde en Bobo A stoppen. 2 nieuwe ploegen maken hun intrede : “SIAMU” de voetbalploeg van de Brusselse brandweer en SP Tange B. Bedankt Penarroya en Bobo A voor uw jarenlange en zeer geapprecieerde aanwezigheid bij onze organisatie en van harte welkom en sportief succes voor de Brusselse brandweer en SP Tange B.

Er is echter toch een zeer belangrijke wijziging. Verschillende veteranenploegen stoppen met hun veteranenploeg maar komen nog wel op met een “gewone” ploeg, een mix van jonge en oudere spelers. Als gevolg van deze beslissing blijven er als dusdanig maar 2-3 zuivere veteranenploegen over wat onvoldoende is om een veteranenreeks te organiseren. Daarom hebben wij beslist om de veteranenreeks op te doeken maar een nieuwe “normale reeks in 3de afdeling te organiseren, een D-reeks.

Onze algemeen secretaris heeft een voorstel van reeksindeling opgemaakt om de 7 reeksen zo veel mogelijk regionaal te organiseren en is tot een evenwichtige indeling gekomen. 

In principe en onder voorbehoud dat er geen nieuwe of strengere corona-maatregelen komen zal onze competitie starten op zaterdag 5 september 2020. We beraden ons nog of het wel veilig kan om de voorziene Algemene Vergadering op 14 augustus te organiseren. In alle geval zullen alle clubs en verantwoordelijken de nodige informatie krijgen via de vernieuwde website.

Ons boetesysteem, gebaseerd op een aangepast reglement (aansluitend bij het reglement dat van toepassing is in de afdeling Voetbal Antwerpen) zal deels elektronisch berekend worden. Het Onderzoekscomité blijft de sportieve rechtbank voor alle sportieve geschillen. Het is dus wel zaak van iedereen om de website goed op te volgen. Vermits voortaan alles digitaal wordt geregeld zal er dus ook geen GOAL worden gepubliceerd evenmin als het Kalenderboekje. Alle rubrieken uit de publicaties zullen echter terug te vinden zijn op de website.

De scheidsrechters zullen apart gebriefd worden.

Dit is mijn eerste “woordje” van het seizoen. Ik zal deze traditie ook in stand houden in de toekomst. Ik dank al onze bestuursleden voor hun tomeloze inzet om jullie allen een vernieuwde en efficiëntere organisatie aan te bieden. Veel voetbalgenot.