Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
Woordje Voorzitter - zaterdag 11 september 2021

  Albert Gryseels, Voorzitter KAVVV VB&OV

9 september 2021

Geacht Bestuurslid,

Er bereiken ons berichten waarin gemeld wordt dat de organisatie van de wedstijden bij sommige van onze thuisclubs te wensen overlaat. Indien het nieuwe clubs betreft, kan dit te wijten zijn aan onervarenheid en dan is het goed dat ze er het reglement nog op nakijken (zie ook verder). Indien het clubs betreft, die al jaren lid zijn van ons Verbond, zijn er geen excuses. Ook voor hen pleit ik om onze regelementen nog eens goed door te nemen en ook rekening te houden met de aanbevelingen in het kader van de Coronamaatregelen.

Specifiek in ons regelement (zie ook op onze website- klik op schorsingen en dan op reglementen) zijn de artikels 50 tot en met 58: Bepalingen inzake de thuisclubs. Ik ga even beknopt het rijtje af.

Artikel 50 A: de thuisploeg is verantwoordelijk voor het terrein dat in orde moet zijn d.w.z.. goed zichtbare lijnen, degelijke netten aan de doelen, correcte hoekvlaggen…

                  B: aangepast schoeisel voor kunstgrasvelden

                  C: de regeling inzake neutrale zone

Artikel 51: de thuisploeg draagt er zorg voor dat de kleedkamers van spelers en scheidsrechter over voldoende accommodatie beschikt en ruim genoeg zijn

Artikel 52: regeling inzake kleur van de trui

Artikel 53: de thuisploeg zal steeds over een scheidsrechterfluitje, gele en rode kaarten beschikken.

Artikel 54: regeling inzake scheidsrechterbladen indien problemen met de site of technische problemen.

Artikel 55: regeling indien wedstrijd geleid wordt door gelegenheidsscheidsrechter

Artikel 56: de thuisploeg dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van een emmer proper water en spons en van een volledige en efficiënte verbandkist (EHBO) die tijdens de wedstrijd ter beschikking moet staan in de neutrale zone. Ook de aanwezigheid van een ijsbox kan nuttig zijn.

Artikel 57: De thuisploeg levert de wedstrijdbal en minstens drie reserveballen, allen in goede staat. De thuisploeg bezorgt 2 oefenballen aan de bezoekende ploeg.

Artikel 58: Voor beide elftallen en voor de scheidsrechter moet een verfrissing voorzien zijn tijdens de rust. Gezien de Coronamaatregelen wordt gevraagd naar individuele flesjes of voldoende bekers.

We zullen onze controleurs opdracht geven bij hun bezoek aan de wedstrijden deze punten nauwlettend na te zien en vastgestelde fouten te vermelden in hun verslag. Bij ernstige tekortkomingen kan de club beboet of opgeroepen worden.

Met sportieve Groeten,

1 augustus 2021

Hopelijk is alles goed met jullie en hebben jullie de moeilijke periode tussen de Coronastop half oktober 2020 tot nu gezond en wel overbrugd. Hopelijk zijn de meesten van ons ook al gevaccineerd en mogen we met gezonde ambitie vooruitkijken.

We zijn nu een maand voor de competitiestart op zaterdag 4 september 2021.
Na 2 mislukte seizoenen wegens Corona kunnen we eindelijk hopen op een min of meer normaal seizoen.
De honger is groot en, als ik het objectief bekijk, lijken de gevolgen kwantitatief al bij al nog mee te vallen. Drie ploegen stoppen er mee: Dogs United B, ’t Vraagteken B en FDC maar 4 ploegen kwamen er bij waarvan 3 nieuwe clubs: K.Sp.Tange C, FC Hondzocht uit Tubize, FC De Zwaanzers uit Beersel en FC Gallica uit Londerzeel, een nieuwe regio in ons Verbond. We heten hen van harte welkom in onze grote familie van vriendenclubs. We spelen dus met 1 ploeg meer dan verleden seizoen.
Dit is zeer positief want ik hoor alarmerende berichten uit andere sporten die de lange onderbreking van wedstrijden en trainingen veel slechter hebben verteerd.

Alle voorbereidingen, zowel administratief als beheersmatig, zijn getroffen en we zijn klaar voor de start. Ik hou er aan ons vernieuwde secretariaat met secretaris Jean Timmermans en webmaster Koen Biesemans van harte te danken voor hun intense werk dat zij in deze  voorbereiding hebben gestoken. Nu wordt, nog meer  dan vroeger, duidelijk welk primordiaal belang Gaston Van Oycke en zijn betreurde Daisy zo vele jaren voor ons secretariaat hebben betekend. Ook het moeilijke werk van kalendermaker Rudi Meersman kan niet genoeg onderstreept worden. De samenstelling van de kalender was dit jaar moeilijker dan andere jaren omwille van het uitblijven van de nodige informatie vanuit Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse vleugel van de KBVB. Deze informatie is cruciaal omdat de bezetting van de gemeentelijke speelvelden door de jeugdploegen van Voetbal Vlaanderen in de gemeenten voorrang heeft en dus de kalender van onze ploegen, die op de zelfde velden spelen, zolang de informatie niet beschikbaar is, niet kan opgemaakt worden. Voetbal Vlaanderen heeft nu beloofd deze informatie klaar te hebben volgende week zodat de definitieve kalender ten laatste enkele dagen voor onze Algemene Vergadering van 10 augustus 2021 kan verwacht worden.

Op deze Algemene Vergadering zal onze secretaris Jean Timmermans nogmaals een overzicht geven van alle relevante punten van ons digitaal beheerssysteem en een opfrissing geven van de procedures inzake wedstrijdblad voor en na de wedstrijd, kortom een A.V. met vele praktische aanduidingen. Tevens zal een korte toelichting worden gegeven bij enkele (licht) gewijzigde reglementen.

Het is inderdaad van oktober 2020 geleden dat de clubs nog een wedstrijdblad hebben opgemaakt en de procedure na de wedstrijd hebben uitgevoerd.
Een opfrissing van het geheugen lijkt ons dan ook gepast.

Ik hoop dat de normale werking van de clubs niet te veel verstoord werd door Corona.

De langdurige sluiting van de sportinfrastructuur, inbegrepen de kleedkamers en de cafetaria hebben de zaken zeker niet vergemakkelijkt. In principe zullen deze op dit ogenblik geopend zijn en kunnen de trainingen en eventuele oefen- of vriendenwedstrijden normaal doorgaan.

Door de Coronamaatregelen zijn ook de eetfestijnen van onze clubs niet kunnen doorgaan.

Deze eetfestijnen zijn van groot belang voor de financiële gezondheid van onze clubs en hopelijk kunnen ze de volgende maanden terug georganiseerd worden. De meeste clubs melden mij dat zij door CORONA minder onkosten hebben gehad en met de reserves die ze hadden hebben zij deze moeilijke periode relatief goed overbrugd. Deze bronnen zijn echter niet onuitputbaar en de clubs lijken eerder wat af te wachten. Toch wil ik vragen aan de clubs om, indien mogelijk toch onverwijld de datum mee te delen van de vrije speeldag waarop elke club recht heeft en die meestal samenvalt met het eetfestijn. Alzo kan deze vrije dag ingeschreven worden in de kalender.

Ik krijg eveneens wat signalen vanuit ons scheidsrechtercorps. Ook zij staan te popelen om er terug aan te beginnen. Op dinsdag 24 augustus organiseren we, speciaal voor hen, een bijeenkomst om hen hun nieuwe uitrusting te overhandigen. Het is maar een kleine geste om hen onze erkentelijkheid te betuigen.

Wij wensen al onze leden en hun clubs een gezond en sportief succesvol seizoen.
Wij zijn er klaar voor. Ik ben er zeker van, jullie ook.

Volgende afspraak: Algemene digitale (ZOOM) vergadering op dinsdag 10.8.2021 om 20h.

Belangrijkste afspraak: start van de competitie op zaterdag 4 september 2021.

Veel voetbalgenot,

23 april 2021

Door Corona heeft ons (voetbal)leven een tijdje stilgelegen. Behalve wat supporteren voor TV voor onze favoriete voetbalclub in de professionele competitie is er een complete stilte geweest. Gelukkig is de vaccinatiecampagne ondertussen op min of meer normale snelheid gekomen. Ik vermoed dat al een deel van onze “oudere”  bestuursleden intussen zijn ingeënt, het is nu wachten op de jongere bestuursleden en op de spelers.

Als er mag verwacht worden dat aan dit tempo tegen begin september een groot deel van de volwassen bevolking gevaccineerd is of tenminste een 1ste prik heeft gekregen en de besmettingscijfers naar een aanvaardbaar niveau zijn gezakt durf ik toch te hopen dat het startschot van de competitie kan gegeven worden op zaterdag 4 september 2021. We moeten positief blijven.

Natuurlijk is de competitie starten op 4 september één zaak, de spelers competitief krijgen tegen die datum is een andere zaak. De maanden juli en augustus zullen in dat opzicht cruciaal zijn en daar zijn de vooruitzichten op dit ogenblijk nog steeds niet optimaal. Op dit ogenblik is de situatie als volgt en ik baseer mij op het rondschrijven van de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de vertegenwoordiger van alle Vlaamse erkende en gesubsidieerde sportfederaties, dat u ook terugvindt in de berichten op onze website:

-voor personen vanaf 19 jaar: vanaf 26.4.2021 keren we terug naar de mogelijkheden van 8.3.2021 met de enige aanpassing dat voor de personen vanaf 19 jaar het toegelaten maximaal aantal personen in een sportgroep terug 10 i.p.v. 4 wordt mits inachtname van de afstandsregels. Er zijn nog geen versoepelingen voor de sport beslist vanaf 8.5.2021. Er liggen wel een aantal zaken op tafel:

 - het heropstarten van de competities in buitenlucht. Indien dit opnieuw mogelijk wordt; want in de lijn liggend van de aangekondigde versoepelingen, worden restricties verwacht zoals max. aantal deelnemers voor georganiseerde activiteiten = trainingen en geen of hogere limiet voor wedstrijden zodat alle buitencompetities de kans krijgen om te kunnen heropstarten.

- Duidelijkheid over de rol van de lokale besturen (cfr. toestemming die nu al gegeven wordt aan bepaalde loop/triatlonevents).

Ik verwacht dus binnenkort een officiële mededeling van de overheid om sport, in openlucht, in een evenwel beheersbare vorm toe te laten. En dat schept voor ons toch wel perspectief. Daarom hebben wij beslist om, met het vooruitzicht op de nieuwe competitie, de inschrijvingsprocedure voor het nieuwe seizoen 2021-2022 open te stellen vanaf 1 mei 2021 en dit tot 31 mei 2021. Gelieve dit dus goed op te volgen op de website.

Het digitale inschrijvingsformulier is quasi volgens hetzelfde systeem als vorig seizoen behoudens enkele kleine aanpassingen. Ons bestuur heeft er het volle vertrouwen in dat de overgrote meerderheid van onze clubs trouw blijven aan ons verbond. Op dit ogenblijk mogen we zelfs 1 nieuwe club verwelkomen die zich heeft geëngageerd voor het nieuwe seizoen.

Er zijn vanuit enkele clubs vragen gesteld en voorstellen aangereikt voor de competitie waarvoor onze dank. Ze worden door ons bestuur besproken maar zolang we geen definitief zicht hebben op de volledige inschrijvingslijst worden er geen beslissingen genomen. Het reglement voorziet trouwens dat, als de competitie wordt stopgezet na minder dan de helft van de competitie afgewerkt te hebben, de nieuwe competitie zal hernemen met dezelfde de reeksindeling.

Het bestuur en het secretariaat in het bijzonder zijn de laatste weken hard aan het werken om alles goed voor te bereiden om de inschrijvingen en de nieuwe aansluitingen zo vlot als mogelijk in het nieuwe digitale beheerssysteem te laten verlopen.

Als iedereen zich aan de regels houdt, en dat wie opgeroepen wordt zich laat vaccineren zodat de vaccinatiecampagne verder vlot verloopt, dan hebben we alle reden om optimistisch naar de toekomst te kijken.

Veel voetbalgenot,

8 februari 2021

Uiteindelijk is de beslissing dan toch gevallen. De huidige competitie 2020-2021 wordt stopgezet. Gezien er slechts maximaal 6 wedstrijden werden gespeeld worden er dus geen kampioenen, stijgers en dalers aangeduid en blijft, in principe, de huidige indeling van de reeksen behouden voor het komende seizoen dat, naar wij hopen, op een normale manier zal kunnen afgewerkt worden.

We hebben lang gewacht om deze beslissing te nemen maar we moeten vaststellen dat er op vandaag nog steeds geen perspectief is om eventueel de competitie te hervatten begin april in combinatie met de verslechterende Coronacijfers. Onze clubs hebben recht op een duidelijke beslissing en daarom hebben wij beslist om er de stekker uit te trekken.

We hadden, diep in ons hart gehoopt dat de regels misschien zouden versoepeld worden rond 14 maart, en omdat we al beslist hadden het seizoen te verlengen tot 15 mei, zou dat betekenen dat nog 9 à 10 wedstrijden zouden kunnen gespeeld worden. In die optiek zouden we aan max.16 wedstrijden komen op een volledige competitie van 24 wedstrijden.

Helaas moeten we vaststellen dat dat in de gegeven omstandigheden onmogelijk is. Voetbal Vlaanderen, ABSSA en onze vrienden van Voetbal Antwerpen namen deze beslissing reeds eerder. Voetbal Vlaanderen  rekende nog 1 maand trainingen er bij alvorens de competitie te hervatten en dat maakte een herneming van de competitie helemaal onmogelijk. We lazen in de kranten rampzalige berichten over de situatie bij de amateurclubs bij Voetbal Vlaanderen.

Ook onze clubs hebben het moeilijk. Het ontbreken van inkomsten uit cafetaria, eetfestijnen en het afhaken van lokale sponsors en het blijven van de vaste kosten aan de installaties hebben de reserves aangetast. Maar gezien onze clubs drijven op vrijwilligers die hun club als goede huisvaders beheren en iedere euro omkeren alvorens uit te geven denk ik dat de meeste clubs deze crisis zullen overleven. Gelukkig hebben onze clubs ook geen molensteen om de nek vanwege (zwarte of witte) spelerslonen en/of premies die, als ik de krantartikels mag geloven, buitensporige afmetingen aannemen.

Vele gemeenten hebben een bijzondere subsidie toegekend aan hun clubs die aangesloten zijn bij hun gemeentelijke sportraad of een vrijstelling van huur voor de voetbalvelden. Waarvoor onze dank. Het verlicht de vaste kosten van deze clubs. Onze clubs mogen ook nog volgende tegemoetkomingen verwachten: op de A-factuur werd reeds een korting van 30 euro toegepast op de administratiekosten en werden de bijdragen voor kampioenenviering en A.V. geschrapt.

Na overleg met de verzekeringsmaatschappij werd beslist dat voor het seizoen 2019-2020 waarin door de Coronamaatregelen 6 wedstrijden niet werden gespeeld 25% van de verzekeringspremie zal teruggestort worden. De Raad van Bestuur van onze federatie KAVVV&FEDES heeft beslist dat dit bedrag integraal aan onze aangesloten clubs wordt teruggestort. Dit zal een van de eerstkomende dagen gebeuren. Jullie worden daar nog van verwittigd.

Tevens heeft de Vlaamse minister van sport beslist een Noodfonds voor de sport op te richten. Onze federatie diende daarvoor een dossier in dat werd goedgekeurd. Ook hier werd door de Raad van Bestuur beslist om de toegekende som integraal ter beschikking te stellen van de clubs. Een bedrag van 2,50 euro per aangesloten lid zal eerstdaags aan onze clubs uitgekeerd worden. De procedure is lopend.

Voor wat de situatie voor het huidige seizoen betreft zal de verzekeringsmaatschappij het zelfde principe toepassen. Er wordt een gedeelte van de verzekeringspremie terugbetaald a rato van het aantal gespeelde wedstrijden. Uiteraard zal dit gebeuren later in het seizoen.

Ik druk er wel op dat deze tegemoetkomingen enkel zullen gelden voor de clubs die aan hun financiële verplichtingen tegenover de federatie hebben voldaan.

Jullie hebben in de officiële berichten ook kennis genomen van de beslissing van ons Bestuur om de boetes die werden uitgeschreven in de 6 gespeelde wedstrijden in het begin van het seizoen kwijt te schelden. De schorsingen blijven echter gehandhaafd.

Met het oog op het nieuwe seizoen heeft het Bestuur ook beslist om de periode van nieuwe aansluitingen te verlengen. Dat wil zeggen dat, als er opnieuw toelating komt om oefenwedstrijden en vriendenwedstrijden te spelen, er nieuwe aansluitingen mogen en kunnen gebeuren.

We blijven de situatie op de voet volgen en houden u op de hoogte. Hou onze website in de gaten en hou het nog altijd veilig.

Met sportieve groet,

4 januari 2021

Kerstmis en Nieuwjaar zijn op een bijzondere manier voorbij gegaan. Zonder grote feestelijkheden, in onze kleine bubbels en zonder al te veel uitbundigheid.
We hebben aan de feesttafel onze ouders of onze grootouders gemist, misschien zelfs onze kinderen of de kleinkinderen en zeker onze familie en de vrienden. Kortom 2021 kan enkel maar beter worden. Toch houd ik er aan jullie allen een gezond en sportief jaar te wensen waarin de sociale contacten terug hersteld worden en de energie terug kan gekanaliseerd worden naar het voetbalveld.

Ik voel dat velen onder jullie hunkeren naar de geur van vers gemaaid gras, naar het fluitsignaal van de scheidsrechter, naar de kick van het scoren…

Er bereiken mij vele vragen ivm de hervatting van de competitie. Samen met jullie moet ik afwachten wat de overheid beslist maar, gezien onze kalender is afgesteld op de kalenders van Voetbal Vlaanderen, ABSSA en Interbanken zullen wij samen met hen onze competitie weer opstarten.
Tot op vandaag wordt er voorzichtig van uitgegaan dat het weekend van 13 februari 2021 misschien kan herbegonnen worden met de competitie.

Gezien de huidige“gunstige” evolutie is dat misschien haalbaar alhoewel ik mijn hart vasthoud met de terugkomst uit het buitenland van de vele tienduizenden die toch het risico wilden lopen en met de schrikbarende evolutie van de nieuwe mutant van het Coronavirus.

Het zal hopelijk duidelijker worden binnen een 10-tal dagen.

Men heeft me ook gevraagd hoe de kalender er dan zou uitzien. In principe volgen we de kalender zoals deze is opgesteld en gepubliceerd op de website, en worden de uitgestelde wedstrijden, sinds de stopzetting van de competitie op 17.10.2020 tot de herneming, nadien gespeeld, voor zover het kan en ten laatste tot 15 mei 2021.
Worden er voldoende wedstrijden gespeeld nl. meer dan de helft + 1, dan worden de kampioenen en de dalers aangeduid.
Dus, stel dat er op 13 februari 2021 terug gespeeld worden, dan wordt er gespeeld zoals op de kalender cfr. de website voorzien is op 13 februari 2021.
D.w.z. dat de eerste wedstrijden op 13.2.21 om 13h de wedstrijden FDC Petit Enghien-FC Nederboelare en VK Noorderlicht-VK De Vissers Youth in 3de afdeling A zijn.

Raadpleeg dus zeker de website. Voor de uitgestelde wedstrijden wordt tijdig een aangepaste kalender opgemaakt en gepubliceerd.

Ik heb ook opgemerkt dat het grootste deel van onze clubs de A-facturen heeft betaald. Mijn respect voor deze clubs in deze moeilijke tijden. Tot op heden zijn er nog 15 clubs die dit niet deden. Mag ik er toch op aandringen dat deze clubs hun schulden tijdig aanzuiveren. Indien er misschien bij sommigen liquiditeitsproblemen zouden zijn kunnen jullie mij dat in alle vertrouwelijkheid melden zodat wij samen een oplossing kunnen vinden.

We dringen er bij de verzekeringsmaatschappij op aan een faire oplossing te vinden voor de periode waarin het risico voor hen, door het speelverbod, nihil was. Ook vanuit een club werd mij gemeld dat de FOD Economie de verzekeraars er op wijst om een lagere premie toe te kennen bij een aanzienlijke en blijvende vermindering van het risico. We zullen dit zeker gebruiken in onze argumentatie.

We houden jullie op de hoogte, veel voetbalgenot.

27 november 2020

Het einde van dit moeilijke jaar 2020 komt in zicht. 2020 was een annus horibilis. Maar toch blinkt er een beetje hoop op in de vooruitzichten. Misschien kunnen de Coronamaatregelen wat versoepeld worden in januari, er is uitzicht op een vaccin tegen maart, misschien kan de competitie wel hernomen worden. Misschien wordt het seizoen 21-22 weer eens een normaal seizoen. Veel “misschien” maar we kijken er met vertrouwen naar uit. Als iedereen zich aan de regels houdt moet dat mogelijk zijn.

2020 was een verschrikkelijk jaar. Het droeve afscheid van Daisy Bogo, echtgenote van onze algemeen secretaris Gaston Van Oycke, na een maandenlange strijd blijft het voor ons en voor ons Verbond een harde slag. Haar bijdrage aan ons Bestuur, de website, de overgang van het oude systeem naar het nieuwe digitaal beheerssysteem zullen, naast haar warme menselijke persoonlijkheid altijd in onze herinnering blijven.

Het is in deze moeilijke tijden dan ook met grote dankbaarheid dat ik u een nieuw bestuurslid kan voorstellen. Sinds begin deze maand heeft Koen Biesemans aanvaard om deel te nemen aan onze bestuurswerking. Op voordracht van onze algemeen secretaris Gaston Van Oycke en na een positief gesprek met onze bestuursleden heeft Koen toegezegd ons Bestuur te versterken en volop mee te werken aan de toekomst. De uitdagingen zijn enorm: zo is er dringend ondersteuning nodig van het digitale beheerssysteem en is er dringend nood aan het opvolgen, bijwerken en onderhouden op alle vlakken van onze informatiekanalen met prioriteit voor onze website. Koen Biesemans is geen onbekende in ons Verbond. Niet alleen als speler en als scheidsrechter maar ook als bestuurslid bij SKO Vollezele en sinds 15 jaar als gewaardeerd secretaris van deze sympathieke en goed beheerde club uit ons Verbond. Hij kent dus het reilen en zeilen van het voetbal, ook in zijn organisatorische aspecten, in ons Verbond en dit zowel op als naast het veld. Zijn ervaringen als clubbestuurder en zijn bijdragen in ons bestuur liggen dus in elkaars verlengde. Ook zijn ervaringen als bedrijfsleider bij een grote multinational zullen onze werking ten goede komen. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Het einde van het jaar is ook het tijdstip waarop het Hoofdbestuur in Antwerpen de A-factuur opmaakt per club.
Op deze factuur worden normaliter voorzien: een administratiekost per ploeg, de bijdrage voor de publicaties, voor deelname aan kampioenenviering, aan promotieacties, voor aansluitingskaarten, een boete voor het niet hebben van een scheidsrechter en natuurlijk ook de verzekeringskosten van spelers en bestuursleden. Van deze factuur wordt dan het voorschot afgetrokken dat elke club reeds bij de inschrijving betaalde per aangesloten ploeg (150 euro per ploeg).

Deze factuur zal nu een pak lager liggen dan andere jaren. Op de administratiekosten wordt omwille van het feit dat door corona waarschijnlijk minder wedstrijden worden gespeeld 30% korting toegepast. Dus 65 euro per ploeg i.p.v. 95 euro.

De promotiekosten en de kosten voor de kampioenenviering worden om die redenen niet aangerekend. GOAL wordt niet meer uitgegeven en verschijnt, weliswaar in een andere vorm, enkel digitaal. De aansluitingen gebeuren nog enkel digitaal. De kosten hiervoor worden, samen met de boetes, aangerekend op de factuur die jullie in het voorjaar zullen ontvangen, evenals de boete voor het niet hebben van een scheidsrechter.

Uiteraard worden de premies voor de verzekering van spelers en bestuursleden wel aangerekend. Er lopen onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij en er is toegezegd dat, a rato van het aantal niet gespeelde wedstrijden, er een korting zal worden teruggestort. Dit bedrag zal integraal aan de clubs worden teruggegeven op de B-factuur die op het einde van het seizoen wordt opgemaakt.

Van de factuur die je normaal ook in het najaar mag verwachten van uw Verbond en die wordt opgemaakt aan de hand van de boetes e.d. hebben wij beslist om deze pas op te maken in het voorjaar 2021. Vermits in het huidige seizoen slechts een 6-tal wedstrijden werden gespeeld en om de kas van de clubs wat te ontzien hebben wij gemeend dat nog een factuur op het einde van dit jaar voor veel clubs misschien wat te zwaar zou zijn.

We weten dat onze clubs een zware periode doormaken, zowel op sportief als op financieel vlak. De inkomsten van cafetaria, sponsoren en eetfestijnen zijn quasi weggevallen. Tevens is er de vrees dat minder gemotiveerde spelers hun interessesfeer wat verlegd hebben en moeilijker de weg naar het voetbalveld zullen terugvinden. We hopen dat de clubs er alles zullen aan doen om hun ledenaantal te behouden en dat ze zullen klaar staan om de competitie te hervatten als de nodige toelatingen daarvoor gegeven worden. Wij zijn er klaar voor om de competitie te hervatten wanneer het groene licht komt en hopelijk kan dat al in januari.

Dat zou een goede zaak zijn want dan zou er tegen 15 mei 2021, de datum die we als allerlaatste speeldag hebben vastgelegd toch een substantieel gedeelte van onze competitie zijn afgewerkt. Het is ook maar te hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Maar dat zijn dan zorgen voor later en daarover zullen we tijdig communiceren.
Blijf gezond en hou het veilig, veel voetbalgenot.

4 oktober 2020

Na mijn laatste Woordje van enkele weken geleden en de hectische periode van de implementatie van het nieuwe digitale beheerssysteem neem ik hierbij graag de draad weer op. Mede door het niet meer verschijnen van ons magazine GOAL werd een lange traditie even onderbroken. Het blijft wel degelijk de bedoeling dat ik op regelmatige basis een Woordje blijf publiceren met daarin commentaar, indrukken, aanwijzingen, aanbevelingen, impressies e.d. over de voorbije weken. Het blijft een vinger aan de pols van het reilen en zeilen van wat ik vaststel bij onze clubs in de competitie en alles daarrond en wat ik soms aanvoel bij bestuursleden, scheidsrechters en spelers.

Onze nieuwe competitie is vlot gestart op 5 september 2020 in toepassing van de nieuwe regels van het digitale beheerssysteem en, in weerwil van enkele lichte twijfels over hoe onze clubs zouden reageren, werd deze nieuwe stap door alle clubs verbazend goed genomen.

Onze nieuwe website, de volledige digitalisering en opslag van gegevens, de verwerking van de gele en de rode kaarten… het is een zoveelste stap naar een verdere invulling van een van onze decretale opdrachten in het kader van wat de Vlaamse regering verstaat onder “Goed Bestuur”.

De ganse procedure van inschrijven van de ploegen, aansluiten van nieuwe spelers, regulariseren van onvolledige informatie van reeds aangesloten spelers, de opstelling van ploegen, het verwerken van de wedstrijdbladen… het werd ongelooflijk goed opgevolgd.

Uiteraard waren er hier en daar wat, meestal kleine, problemen maar die werden, in samenspraak met onze collega’s uit Voetbal Antwerpen en PC Partner, vrij vlot verholpen.

Vandaag, 5 speeldagen verder zitten we op normale kruissnelheid en werden enkele schoonheidsfoutjes weggewerkt. Toch een kleine bedenking: er zijn ons 2 gevallen bekend van een nieuwe aansluiting (op zaterdag) en waarbij niet gewacht werd op de bevestigingsmail met daarop de datum van speelgerechtigheid die steeds een dag later is. De speler werd op zaterdag toch opgesteld met als gevolg een forfaitnederlaag voor zijn ploeg omwille van het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. Pas daar dus echt voor op. De verzekering is pas in orde als je een bevestigingsmail krijgt met daarop de datum van speelgerechtigheid.

Een welgemeende dank aan alle secretarissen en clubbestuurders. We dachten dat de overgang moeilijker zou verlopen. Ik weet dat vele secretarissen en andere bestuurders uren hebben zitten werken en wroeten en (en vloeken) om het nieuwe systeem te beheersen. Onze vrees was mee ingegeven door het feit dat heel wat van onze clubbestuurders behoren tot een oudere generatie dan de spelers en misschien minder vertrouwd zijn met de nieuwste digitale ontwikkelingen maar, ik moet deemoedig bekennen dat ik mij vergist heb. We moeten onze mening herzien. Vanaf de eerste dag werd massaal en positief ingespeeld op de nieuwe procedures. Alle commentaren waren eensluidend positief en dat werd door ons Bestuur enorm geapprecieerd.

Niet in het minst door onze algemeen secretaris Gaston Van Oycke die plots een pak minder kopzorgen had gezien de vlotte digitale doorstroming van alle nodige informatie waarop hij vroeger dagen, soms weken moest wachten.

Een welgemeende dank dus aan de begeleiders van het veranderingsproces, Daisy Bogo, onze webmaster en Jean Timmermans, bestuurder en lid van het Onderzoekcomité en nog actief als scheidsrechter in ons Verbond; Ook dank aan Rudi Meersman, penningmeester en kalenderverantwoordelijke die de helse klus klaarde om in deze totaal veranderde omgeving een door iedereen aanvaarde kalender op te stellen.

De wereld zit er sinds maart 2020 echter ook helemaal anders uit. De reden: CORONA. Ook wij ontsnappen er niet aan.
De vorige competitie werd vroegtijdig gestopt en tot 5 september was het bang afwachten of de huidige competitie van start zou kunnen gaan.

In veel gemeenten, vooral in het Brusselse Gewest doken er problemen op in de veelal gemeentelijke of schoolafhankelijk sportinfrastructuren. Het verbod op het gebruik van kleedkamers en/of douches zorgde voor heel wat problemen en uitgestelde wedstrijden.
Het standpunt van uw Verbond is duidelijk. Een wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum als men geen kleedkamers heeft. Een kleedkamer waar men zich deftig kan omkleden lijkt ons een minimale vereiste. Indien er geen douches mogen gebruikt worden maar er zijn wel kleedkamers mag de wedstrijd doorgaan. We beseffen dat deze situatie niet ideaal is.
Er zijn dus al vele wedstrijden uitgesteld en hopelijk kan de competitie normaal afgewerkt worden. Dat blijft toch wel degelijk onze bedoeling.
Ondertussen werden ook de eerste coronabesmettingen gemeld. Dit werd ons dadelijk gemeld en de nodige maatregelen werden getroffen en de betreffende wedstrijd werd dadelijk uitgesteld. We vragen onze clubs dus om de situatie goed op te volgen en het ons te melden.
Indien er, door een dokter bevestigde corona-gevallen zijn, meldt het onmiddellijk aan Rudi Meersman zodat de wedstrijd kan verplaatst worden. Indien er twijfel is raadpleeg een dokter en blijf weg uit de club tot er zekerheid is en vraag advies aan de dokter.
Iedereen, ook de individuele sporter of bestuurder, moet zijn gezond verstand gebruiken en zijn verantwoordelijkheid nemen. Raadpleeg bij de minste symptomen een dokter en vraag zijn advies. Voorkomen is nog altijd beter dan te genezen.

Voor het overige verloopt de competitie vrij vlot. Ik heb al enkele ploegen aan het werk gezien o.a. Sp.Tange, ZSV Overijse, Lokomotiv A en B, Siccard Boys, FC Borneo, Duvelshoek … Wat me opviel was de enorme gretigheid waar mee gespeeld werd. De maanden “blijf in uw kot” hebben de goesting om te spelen alleen maar aangewakkerd en het goede weer van de eerste 4 speeldagen speelde natuurlijk ook een grote rol. De staat van de verse voetbalvelden speelt natuurlijk ook een grote rol. De kwaliteit van de meeste wedstrijden was best OK.

Deze start van het seizoen is hoopvol voor de toekomst. Evenzeer is het seizoen ook begonnen op bestuursniveau, en ook daar is het in deze Coronatijden ook anders dan vroeger. De klassieke bestuursvergaderingen werden vervangen door videocalls. Wat tot enkele maanden geleden totaal ondenkbaar was is ondertussen dagelijkse kost geworden. Zo snel kan het gaan. De voordelen zijn groot: geen verplaatsingen meer, de vergaderingen worden veel efficiënter afgewerkt, de timing wordt veel beter gerespecteerd enz.

Enig nadeel: het persoonlijke en het sociale contact valt ten dele weg en dat is wel spijtig.
Een zelfde verhaal bij de vergaderingen van het Onderzoekcomité. Ook hier is deze nieuwe vergaderformule reeds ingeburgerd en er wordt zeer efficiënt gewerkt. De beslissingen, evenals de straffen kunnen sneller dan in het verleden gepubliceerd en toegepast worden.

Ik vermoed dat het in de clubs ook meer en meer die weg zal opgaan. Het is misschien een stap in de verdere kwaliteitsvolle uitbouw van het principe van “Goed Bestuur” in onze clubs. Nog veel voetbalgenot.

 

28 juni 2020

We staan aan de vooravond van de vakantiemaanden, maar nog volop in de strijd tegen COVID-19 wat men ook moge beweren. Het begin van de Coronacrisis ligt ondertussen 4 maanden achter ons. 4 maanden die ons leven fundamenteel veranderd hebben zowel op fysisch als psychisch vlak, zowel op sociaal als op economisch vlak. Onze omgangsvormen zijn op die korte periode totaal anders geworden. Het economische en financiële gevolg van deze crisis wordt stilaan duidelijk en heeft voor velen, ook van ons, een periode van onzekerheid en angst voor de toekomst meegebracht. Ook voor onze clubs laten de gevolgen zich voelen. De weinige sponsors, dikwijls plaatselijke cafés of restaurants en winkels, hebben moeilijke tijden achter de rug met alle gevolgen van dien. Het maakt er de situatie van onze clubs niet gemakkelijker op. Als steuntje in de rug denken we er aan een korting toe te kennen aan onze clubs. Ten slotte werd de competitie enkele weken vroeger dan normaal stopgezet en we zijn echt bezorgd om het welzijn van onze leden en clubs. We zijn op dit ogenblijk aan het overleggen op het niveau van de Raad van Bestuur van de overkoepelende federatie KAVVV&FEDES welke kortingen kunnen toegekend worden om in mindering gebracht te worden op de jaarlijkse factuur.

Toch zijn er ook positieve kanten aan het verhaal. Het gevoel van solidariteit en de wil om er, ondanks alles, toch het beste van te maken. Plots zijn kleine probleempjes futiliteiten in het grotere geheel. Jullie afdelingsbestuur hoopt dat jullie deze periode goed en gezond zijn doorgekomen. We leven ook mee met hen die in deze crisis familie, misschien zelfs een ouder, of een vriend hebben verloren.

We hebben ook niet stilgezeten en we ontdekten ook de voordelen van het vergaderen per videocall. Sinds onze laatste bestuursvergadering op 9 maart 2020, ook onze laatste fysieke bijeenkomst, maar talloze telefoons en videoconferences later kunnen we met fierheid terugblikken op ons parcours. Onder de leiding van onze uitstekende stuurgroep, met name Daisy Bogo en Jean Timmermans, kunnen we vandaag vaststellen dat het nieuwe digitale beheerssysteem met o.a. elektronische inschrijving voor clubs, aansluiting van spelers, de aanpassing van de reglementen, en nog zovele andere zaken… door al onze clubs schijnbaar moeiteloos werd toegepast. Onze grootste appreciatie daarvoor.

Zoals u misschien wel weet hebben we de implementatie van dit nieuwe systeem voor 200% kunnen rekenen op onze vrienden-collega’s van de afdeling Voetbal Antwerpen. Hun inbreng en bijstand waren voor ons van kapitaal belang. Hun voorzitter, Tom Horemans en hun kalenderverantwoordelijke Marc Van Riel mogen rekenen op bijzondere dank.

Dit brengt ons bij de huidige situatie. Er schreven zich 94 ploegen in voor de competitie 2020-2021. Dit is het zelfde aantal als vorig seizoen. “Penerroya” uit Vilvoorde en Bobo A stoppen. 2 nieuwe ploegen maken hun intrede : “SIAMU” de voetbalploeg van de Brusselse brandweer en SP Tange B. Bedankt Penarroya en Bobo A voor uw jarenlange en zeer geapprecieerde aanwezigheid bij onze organisatie en van harte welkom en sportief succes voor de Brusselse brandweer en SP Tange B.

Er is echter toch een zeer belangrijke wijziging. Verschillende veteranenploegen stoppen met hun veteranenploeg maar komen nog wel op met een “gewone” ploeg, een mix van jonge en oudere spelers. Als gevolg van deze beslissing blijven er als dusdanig maar 2-3 zuivere veteranenploegen over wat onvoldoende is om een veteranenreeks te organiseren. Daarom hebben wij beslist om de veteranenreeks op te doeken maar een nieuwe “normale reeks in 3de afdeling te organiseren, een D-reeks.

Onze algemeen secretaris heeft een voorstel van reeksindeling opgemaakt om de 7 reeksen zo veel mogelijk regionaal te organiseren en is tot een evenwichtige indeling gekomen. 

In principe en onder voorbehoud dat er geen nieuwe of strengere corona-maatregelen komen zal onze competitie starten op zaterdag 5 september 2020. We beraden ons nog of het wel veilig kan om de voorziene Algemene Vergadering op 14 augustus te organiseren. In alle geval zullen alle clubs en verantwoordelijken de nodige informatie krijgen via de vernieuwde website.

Ons boetesysteem, gebaseerd op een aangepast reglement (aansluitend bij het reglement dat van toepassing is in de afdeling Voetbal Antwerpen) zal deels elektronisch berekend worden. Het Onderzoekscomité blijft de sportieve rechtbank voor alle sportieve geschillen. Het is dus wel zaak van iedereen om de website goed op te volgen. Vermits voortaan alles digitaal wordt geregeld zal er dus ook geen GOAL worden gepubliceerd evenmin als het Kalenderboekje. Alle rubrieken uit de publicaties zullen echter terug te vinden zijn op de website.

De scheidsrechters zullen apart gebriefd worden.

Dit is mijn eerste “woordje” van het seizoen. Ik zal deze traditie ook in stand houden in de toekomst. Ik dank al onze bestuursleden voor hun tomeloze inzet om jullie allen een vernieuwde en efficiëntere organisatie aan te bieden. Veel voetbalgenot.