Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
OfficiĆ«le berichten - vrijdag 12 november 2021

Update 10/11/2021: Aanpassing artikel 155 - FORFAITS

De competitie 2021-2022 is principieel 10 speeldagen ver (voor sommigen 7,8 of 9). Deze grote verschillen zijn het gevolg van diverse factoren. Nooit voordien noteerden we zo veel forfaits, meer dan 25 forfaits tot nu toe. Plaatselijke lockdowns, coronabesmettingen, uitgestelde feesten (communie, familiefeesten enz.) … allerlei redenen die tot deze situatie hebben geleid.

De coronacijfers blijven donkerrood kleuren en we vrezen dat de gevolgen nog een tijdje zullen duidelijk zijn. In vele gevallen zijn er niet alleen de coronabesmettingen zelf maar zijn er ook spelers die in quarantaine gaan of zich afwezig houden om het risico op besmetting niet te vergroten en alzo problematisch worden om een competitief elftal op te stellen. We beschikken niet altijd over de correcte informatie omwille van de privacy regels. Het Verbondsbestuur heeft zich over deze netelige problematiek gebogen.

In het achterhoofd speelt natuurlijk het Art.155 van ons reglement dat bepaalt dat een club die ZELF drie maal forfait geeft tijdens competitiewedstrijden, uit competitie wordt genomen. We vrezen dat, als de huidige trend zich doorzet, enkele clubs in de problemen zullen komen.

Het Verbondsbestuur heeft dan ook besloten om, niet tegenstaande het artikel 155 behouden blijft, elk geval waarin een club drie maal forfait geeft grondig te onderzoeken.  Indien blijkt dat deze forfaits te wijten zijn aan uitzonderlijke omstandigheden zoals Corona-gerelateerde maatregelen van welke aard ook het Verbondsbestuur een uitzondering op de regel KAN toestaan. Deze uitzondering zal genomen worden na uitvoerig onderzoek van de reële situatie en na raadpleging van alle actoren.

Het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV in zitting van de Bestuursvergadering van 10.11.2021 te Zellik.

Update 01/11/2021: Aanpassing artikel 96/B

De retributie voor het behandelen van een zaak in het onderzoekscomité wordt opgetrokken van 5 € naar 15 €.

Update 15/08/2021: Kalender 2021-2022

De kalender met de wedstrijden van het seizoen 2021-2022 staat online.

Eventuele opmerkingen en/of vragen kunnen enkel per mail naar rudi.meersman55@gmail.com.

Update 05/08/2021: Kalender 2021-2022

De kalender met de wedstrijden van het seizoen 2021-2022 zal niet klaar zijn op maandag 09/08/21.

Dit omwille van:

* De onzekerheid van sommige clubs over de beschikbaarheid van hun voetbalterrein.

* Het uitblijven van de kalender van de jeugd van Voetbal Vlaanderen KBVB.

Daarom wordt ook de Algemene Vergadering van dinsdag 10/08/21 verplaatst naar woensdag 25/08/21. Er volgt nog een nieuwe uitnodiging voor deze vergadering.

Onze excuses voor dit ongemak.

Update 05/08/2021: Algemene vergadering 2021-2022

De algemene vergadering voor de clubsecretarissen gaat door via ZOOM op 25 augustus om 20 u.

Update 30/07/2021: Vergadering scheidsrechters 2021-2022

Een vergadering voor de scheidsrechters gaat door in Den Horinck op 24 augustus om 19 u.

Update 30/07/2021: Algemene vergadering 2021-2022

De algemene vergadering voor de clubsecretarissen gaat door via ZOOM op 10 augustus om 20 u.

Update 29/07/2021: Kalender 2021-2022

De kalender van de jeugdploegen van de Belgische Voetbalbond is nog niet beschikbaar. Deze hebben we nodig om onze kalender op te stellen. Waarschijnlijk zal onze kalender op 9 augustus gepubliceerd worden op onze website.

Update 21/03/2021: Aansluitingskosten nieuwe spelers

Niettegenstaande de Coronacijfers weer de slechte kant opgaan en er op korte termijn waarschijnlijk enkele versoepelingen zullen worden afgezwakt, blijft 1 mei 2021 toch een datum waarop we ons fixeren om, in voorbereiding op het nieuwe seizoen, zeer voorzichtig wat voetbalactiviteiten te kunnen organiseren.

Dat kan gaan van lichte trainingen om, na een stilstand van enkele maanden, de spieren toch wat specifieke beweging op te leggen in het vooruitzicht van later over te gaan tot wat meer pittige trainingen, misschien zelfs tot het (beperkt) organiseren van oefenwedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden of zelfs tornooien.

Alle aangesloten spelers komen hiervoor in aanmerking.

Sinds het begin van dit seizoen werden vele nieuwe spelers via het nieuwe digitale beheerssysteem aangesloten.

U zult toen ongetwijfeld gezien hebben dat de eenmalige aansluitingskost werd vastgelegd op 6 euro per nieuwe aansluiting.

Deze aansluitingskost werd tot nu toe nog niet aangerekend, mede door de stopzetting van de competitie en omdat we, in deze moeilijke tijden onze clubs niet nog eens wilden belasten.
Evenwel, met het oog op een beperkte opstart van de activiteiten in mei zal de facturatie van de aansluitingskosten u binnenkort toegestuurd worden.
U zult dus in de komende dagen een gedetailleerde opgave ontvangen van de nieuwe aansluitingen en de daarbij horende kost, zodat al uw spelers, inclusief de nieuwe aangesloten spelers, volledig in orde zijn met de verplichtingen van onze federatie inzake inschrijving en verzekering.

Hou het intussen veilig en volg de richtlijnen inzake Corona.

Het Bestuur van de KAVVV&FEDES voetbal VB/OV

Update 08/02/2021: Officiële mededeling - stopzetting competitie

Gezien de huidige situatie inzake Coronamaatregelen en het ontbreken van enig perspectief voor 1 april 2021 heeft het Bestuur van KAVVV & FEDES voetbal VB/OV beslist om de competitie 2020-2021 stop te zetten.

De regering heeft beslist dat op het volgende Overlegcomité van 29 februari 2021 scenario’s worden bekeken voor de Horeca, de sport-, de cultuur- en de evenementensector. Indien dit betekent dat de sportvelden, de kleedkamers en de cafetaria’s terug mogen geopend worden vanaf 1 april 2021 dan zal de toelating verleend worden voor de organisatie van trainingen, oefenwedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden.
In deze situatie heeft het Bestuur ook beslist dat er nieuwe aansluitingen mogen gebeuren met het oog op deelname aan trainingen, oefen – en vriendenwedstrijden.

Tevens heeft het Bestuur besloten om als tegemoetkoming in deze moeilijke periode de boetes kwijt te schelden die in het lopende seizoen werden uitgeschreven. Het betreft de boetes uitgeschreven in de periode van 5.9.2020 tot 10.10.2020 d.w.z. de eerste 6 speeldagen van het huidige seizoen. De opgelopen schorsingen blijven echter gehandhaafd.

Update 27/11/2020: Aanpassing reglement voor seizoen 2020 -2021 wegens corona

Er is veel kans dat niet alle geplande wedstrijden van het seizoen 2020 - 2021 zullen gespeeld worden voor 16 mei 2021. Daarom werden bijkomende regels bepaald. Deze zijn terug te vinden op onze website onder "Schorsingen", "Reglementen".

Update 10/11/2020: Aanpassing reglementen

Indien noodzakelijk worden de reglementen in de loop van het seizoen aangepast. Deze aanpassingen of toevoegingen worden vermeld onder "Addendum bij het Reglement 20-21 (v200721)". Tot op heden werden artikel: 21/F, 130, 144, 153 en 149 aangepast.

Update 15/10/2020: Verboden vriendschappelijke wedstrijden te organiseren

Aansluitend bij de beslissing van 13.10.2020 om de huidige competitie tijdelijk stil te leggen en in antwoord op enkele vragen om toelichting, bevestigen wij, mede omdat de kleedkamers niet mogen gebruikt worden , het verbod om tijdens deze periode vriendschappelijke wedstrijden te organiseren. Trainingen kunnen georganiseerd worden met inachtneming van alle veiligheidsregels.

Update 13/10/2020: Tijdelijk opschorting van de competitie vanaf 17/10/2020

Naar aanleiding van de verstrengde Corona-maatregelen, de beslissingen van de Vlaamse Minister van Sport, van gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Franse Gemeenschap om de kleedkamers van de sportcomplexen en dus ook van de voetbalvelden te sluiten, en mede door het oplopend aantal COVID 19-besmettingen bij onze clubs heeft het Bestuur van KAVVV&FEDES-voetbal VB/OV beslist om de competitie tijdelijk stil te leggen vanaf 17 oktober 2020 en dit voor onbepaalde tijd.

Regelmatig zal de toestand onderzocht worden om eventuele versoepelingen of verstrengingen toe te passen. Alle clubs worden tijdig op de hoogte gesteld via de website en een mail aan de clubsecretariaten. We hopen binnen afzienbare tijd de competitie terug te kunnen opstarten.
Hou het veilig.

Update 05/10/2020

Indien noodzakelijk worden de reglementen in de loop van het seizoen aangepast. Deze aanpassingen of toevoegingen worden dan vermeld onder "Addendum bij het Reglement 20-21 (v200721)". Tot op heden werden artikel 21/F en artikel 130 aangepast.

Update 01/10/2020

Om Corona-besmettingen te voorkomen beslist het KAVVV-OV-VB bestuur dat vanaf heden elke ploeg zelf zal instaan voor zijn drank tijdens de rustperiode. Dus ploegen die op verplaatsing spelen nemen hun eigen drank mee. De thuisploeg zorgt wel voor drank voor de scheidsrechter.

Een wedstrijd wordt verplaatst naar een latere datum indien men de kleedkamers niet mag gebruiken.

Een wedstrijd gaat door indien men de kleedkamers wel mag gebruiken maar niet de douches.

In de maand september werden de boetes, die te wijten waren aan de ingebruikname van ons nieuw digitaal systeem, geannuleerd. Vanaf oktober worden de boetes toegepast. Hier vindt men de meest voorkomende fouten.

Update 13/08/2020

OFFICIELE MEDEDELING AAN ONZE CLUBS inzake OEFENWEDSTRIJDEN, VRIENDENWEDSTRIJDEN EN DE START VAN DE COMPETITIE 2020-2021

Gezien de mededeling van Vlaams minister van de Sport Ben Weyts (cfr. persmededeling van 13.8.2020) en van Voetbal Vlaanderen en in samenspraak met onze collega’s van KAVVV&FEDES voetbal Antwerpen ivm de competitiestart en de mogelijkheid om oefenwedstrijden te organiseren heeft het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV beslist om vriendschappelijke wedstrijden terug toe te laten vanaf 14 augustus 2020.
Hierdoor kan de competitievoorbereiding dus terug hernomen worden.

We houden ons ook aan het advies van de Vlaamse sportsector om met zeer beperkt en, indien mogelijk, zonder publiek te spelen. Officieel mogen er in openlucht tot maximaal 200 personen aanwezig zijn maar we raden de clubs ten zeerste aan om de aantallen zo beperkt mogelijk te houden.

De competitie 2020-2021 zal, BIJ BEHOUD VAN DE HUIDIGE SITUATIE, van start gaan op zaterdag 5 september 2020. Alle veiligheids- en Coronamaatregelen blijven uiteraard gelden zoals ze zijn gepubliceerd op onze website.

We roepen onze clubs op om een zo veilig mogelijke organisatie op te zetten en geen enkel risico te nemen. Het dragen van het mondmasker behalve tijdens het sporten, de afstand bewaren en de handen regelmatig wassen blijft verplicht voor iedereen. En alle Coronarichtlijnen ivm cafetaria, kleedkamers e.d. blijven onverminderd van toepassing.

Indien een provincie, stad of gemeente bijkomende en/of strengere maatregelen oplegt, gezien de Covid 19 situatie op hun grondgebied, dan overrulen hun beslissingen onze beslissingen.

Informeer dus zeker bij de lokale autoriteit wat kan en mag.

Wij vragen tevens een bijzondere inspanning aan onze clubs om de nodige aandacht te besteden aan de veiligheid van onze scheidsrechters. Ontvang en begeleid hen in de meest veilige omstandigheden. Indien er niet kan ingestaan worden voor hun veiligheid kan de wedstrijd niet doorgaan.

Indien de huidige maatregelen, door omstandigheden, nog wijzigen zullen deze onmiddellijk bekend gemaakt worden op onze website.
We raden ook alle clubs aan om nog eens kennis te nemen van de gedetailleerde protocollen inzake veiligheid van sporters en eventuele toeschouwers, repetitief testen en kordaat optreden waar nodig. Deze protocollen kunnen geconsulteerd worden op www.sport.vlaanderen

Update 09/08/20

Na lang puzzelwerk is de kalender voor het seizoen 2020-21 beschikbaar. Met dank aan Rudi Meersman die hier vele uren werk aan spendeerde. Indien er opmerkingen of vragen zijn voor eventuele aanpassingen kan dit enkel schriftelijk gebeuren op volgend emailadres: rudi.meersman55@gmail.com.

Update 04/08/20

Gezien de huidige tweede coronagolf en de oproep om de huidige maatregelen streng na te leven heeft het Bestuur van KAVVV&FEDES voetbal VB/OV beslist om de Algemene Vergadering van ons Verbond, voorzien op vrijdag 14.8.2020, af te gelasten.

Alle nodige informatie omtrent de start van de nieuwe competitie die, in principe en indien de maatregelen tegen dan niet veranderen, voorzien is op zaterdag 5.9.2020, zal meegedeeld worden op onze website.

De officiële kalender is, op enkele details na, klaar en zal gepubliceerd worden op de website tegen het einde van deze week d.w.z. ten laatste op 9.8.2020.

Update 05/07/20

De bestaande aansluitingskaarten worden volgend seizoen niet meer gebruikt. Er worden ook geen nieuwe meer aangemaakt. Om deel te nemen aan een wedstrijd volstaat enkel de identiteitskaart.De spelers en bestuursleden moeten natuurlijk op de ledenlijst vermeld staan. Men kan de oude aansluitingskaarten bewaren als aandenken van "in de goeie oude tijd".

Update 30/06/20

Onze algemeen secretaris heeft een voorstel van reeksindeling opgemaakt om de 7 reeksen zo veel mogelijk regionaal te organiseren en is tot een evenwichtige indeling gekomen. Er is echter toch een zeer belangrijke wijziging. Verschillende veteranenploegen stoppen met hun veteranenploeg maar komen nog wel op met een “gewone” ploeg, een mix van jonge en oudere spelers. Als gevolg van deze beslissing blijven er als dusdanig maar 2-3 zuivere veteranenploegen over wat onvoldoende is om een veteranenreeks te organiseren. Daarom hebben wij beslist om de veteranenreeks op te doeken maar een nieuwe “normale reeks in 3de afdeling te organiseren, een D-reeks. De reeksindelingen zijn hier te consulteren. We worstelen nog met het rangschikken van de reeksen.