Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
Beroepscomite - vrijdag 12 november 2021

Verslag Beroepscomité d.d. 10/11/2021

Beroep club VK De Sjoeters tegen de uitspraak van het Onderzoekscomité d.d. 20/10/2021

Betreffende de schorsing van speler LISSENS JARNE

Wedstrijd d.d. 09/10/2021    K.SP. TANGE C – VK DE SJOETERS YB

Nemen akte van de verklaringen achtereenvolgens van:

Afgevaardigde Onderzoekscomité

SILVA VALDEBENITO LUIS FERNANDO speler K.SP. Tange C

VAN DER BRUGGEN SERGE  scheidsrechter van de wedstrijd

KIEKENS MURIELLE  terreinafgevaardigde K.SP. Tange C

LISSENS JARNE speler VK De Sjoeters YB

Beslissing Beroepscomité

Het Beroepscomité beslist de uitspraak van het Onderzoekscomité te bevestigen. LISSENS JARNE  wordt geschorst voor 6 speeldagen vanaf 30/10/2021. Art. 99/A + Art. 99/C   Art. 135/C + 137/A

Een blaam voor:

VAN DEN BROECK Frank: coach club VK De Sjoeters YB wegens zijn houding tegenover de scheidsrechter in de neutrale zone en na de wedstrijd.

SILVA VALDEBENITO LUIS FERNANDO: speler K.SP. Tange C werd geschorst voor 1 wedstrijd op 16/10/2021: 2 gele kaarten tijdens de wedstrijd 9/10/2021

Bijkomende opmerking:

Artikel 82 C. Wanneer de scheidsrechter oordeelt dat hij een bijkomend verslag moet opstellen aangaande bepaalde feiten die zich hebben voorgedaan tijdens of na het affluiten van de wedstrijd, dient hij in het vak “ SCHEIDSRECHTERVERSLAG” aan te vinken of er al dan niet een verslag volgt voor hetzij de thuisploeg, hetzij voor de bezoekers. Dit moet gebeuren alvorens de beide clubafgevaardigden het blad komen aftekenen voor ontvangst. Het ontbreken van deze aanduiding doet echter niets af aan de geldigheid van het ter zake opgestelde verslag.